קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
קנס של מיליונים יוטל על צה

קנס של מיליונים יוטל על צה"ל בגין אי פינוי אסבסט

זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה בה משרד ממשלתי מודיע לצבא על כוונה להטיל עיצום כספי

 

המשרד להגנת הסביבה הודיע לצה"ל על כוונתו להטיל עיצום כספי בגובה של 3.8 מיליון שקלים. זאת בשל התעלמות מצו שהוציא המשרד ומורה על פינוי מיידי של מפגע אסבסט בשטח מחנה נתן שליד באר שבע. 
בצו נדרש צה"ל לבצע פעולות דחופות למניעת סיכון בריאות החיילים ולפנות את מפגע האסבסט המסוכן. כשבעה חודשים לאחר הוצאת הצו, מוטלים לוחות האסבסט השבורים חשופים באוויר ללא כל טיפול. יצוין כי זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה, בה משרד ממשלתי מודיע לצבא על כוונה להטיל עיצום כספי. 
מפגע האסבסט בבסיס הוא תוצאה של שורת מחדלים בצה"ל שהחלה באוגוסט 2011 עם שבירת מבנה אסבסט בשוגג. בניגוד להוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, צה"ל לא עדכן מיידית את המשרד להגנת הסביבה על המפגע, אלא המתין במשך כחודש וחצי. יצוין כי על פי החוק סילוק אסבסט דורש הגשת תכנית עבודה, אישורה וביצוע הסרה ופינוי על פי נהלים ברורים, באמצעות קבלן ומפקח המוסמכים לנושא. עם זאת, צה"ל ביצע פינוי חלקי בלבד של השברים וללא קבלת כל היתר. בנוסף, המפגע הוזז כמאה מטרים ממקומו, על ידי פעולת גרירה שיצרה מפגע נוסף – פיזור האסבסט על פני שטח גדול יותר, תוך יצירת אבק המכיל סיבי אסבסט. יודגש כי קיים פוטנציאל סיכון גבוה לחיילים הנמצאים בבסיס בסמיכות למפגע. לצה"ל ניתנה זכות הטיעון בכתב תוך 30 יום. 
האסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם. חדירה של אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות, כגון סרטן המזותליומה, המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית. עם זאת, האסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, בו משתחררים סיבים לאוויר. ככל שהריכוז ומשך החשיפה לחומר יהיו נמוכים יותר, כך הסיכון יהיה נמוך יותר.