קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
תקנות ליעילות אנרגטית מזערית ובדיקה תקופתית של יחידת קירור מים ייכנסו לתוקף בינואר 2014

תקנות ליעילות אנרגטית מזערית ובדיקה תקופתית של יחידת קירור מים ייכנסו לתוקף בינואר 2014

התקנות קובעות רמת יעילות אנרגטית מינימאלית ליחידת קירור מים חדשה (צ'ילר) לפי מדדי ה-COP ,ESSER או IPLV

 

האגף לשימור אנרגיה במשרד האנרגיה והמים הגיש לאחרונה את תקנות מקורות אנרגיה )יעילות אנרגטית מזערית ובדיקה תקופתית של יחידת קירור מים( התשע"ג –  2013 לרשומות. 
התקנות החדשות קובעות רמת יעילות אנרגטית מינימאלית ליחידת קירור מים חדשה (צ'ילר) לפי מדדי ה-COP, ESSER או IPLV ובהתחשב בעומס הפעילות של אותה יחידה כמפורט בתוספת "חוות דעת מקצועית" - אישור של אחד הגורמים האלה: מעבדה מוסמכת, מעבדתEurovent  או  ARIומהנדס רשום בפנקס האדריכלים ומהנדסים ובעל 10 שנות ניסיון בתכנון, הקמה ותפעול של יחידת קירור מים.
התקנות אוסרות על ייצור או יבוא, שיווק ומכירת צ'ילרים שאינם עומדים בדרישות הסף האנרגטיות החדשות אלא אם הוגשה לממונה חוות דעת מקצועית המעידה כי אותה יחידת קירור עומדת בדרישות היעילות האנרגטית המזערית. עם זאת, ניתן יהיה לייצר, לייבא ולשווק צ'ילרים שאינם עומדים בתנאי הסף בתנאי שיחידת הקירור נוצרה במיוחד לעבוד בתנאי סביבה קשים הגורמים ליעילות אנרגטית נמוכה, דוגמת חום חיצוני של למעלה מ-45 מעלות, במידה שהיחידה צוידה במערכת השבת חום ואזי יותר COP בקירור קטן ב-5% מהערך הנקוב בטבלה ו/או במקרים חריגים מטעמים שיונמקו באתר משרד האנרגיה והמים.
דרישות יעילות אנרגית מזערית ייכנסו לתוקף בראשון לינואר 2014.