קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
משתיק כל

משתיק כל

התקנה לא נכונה של המזגן או שימוש במזגן לא תקין עלולים לגרום לרעש חזק ומטרד סביבתי - כלכלי קשה

 

המזגן נועד לשפר את איכות החיים ולקרר את הבית אך עלול לגרום מטרד רעש לשכנים ובכך ל"התחממות האווירה", לאלימות ולמעורבות המשטרה ובית המשפט. התקנה לא נכונה של המזגן או שימוש במזגן לא תקין עלולים לגרום לרעש חזק ומפריע אשר שולל מהשכנים את היכולת להנאה סבירה מרכושם וגרימת נזק כלכלי של ממש.

סוגי מזגנים

קיימים שלושה סוגי מזגנים:
מזגן חלון-  ממוקם בקיר החלון החיצוני של חדר ומכיל מדחס, מעבה, מסנן אוויר ומפזר אוויר. 
מזגן מפוצל-  במזגן זה יחידת העיבוי, הכוללת מעבה, מדחס ומאוורר, נמצאת מחוץ לדירה. מסנן האוויר ומפזר האוויר נמצאים בתוך הדירה והאוויר הממוזג מועבר למקומות הרצויים באמצעות תעלות/צינורות אספקה. מבנה זה מאפשר להרחיק את יחידת העיבוי למקום שבו אינה מפריעה. 
מזגן מיני מרכזי-  מערכת המורכבת ממספר חלקים המצריכים התקנת צנרת וחשמל ביניהם לצורך הפעלת היחידה. יחידה מיני מרכזית מתייחסת ליחידת מפוח אחת המפזרת אוויר למספר נקודות, והאוויר החוזר מתקבל באופן כללי מכולם. 
יחידת העיבוי של המזגן, הנמצאת בדרך כלל מחוץ לדירה, היא הגורם העיקרי לרעש.

מיקום המזגן 

יש להתקין את המזגן במקום שבו לא ייגרם מטרד לשכנים באותו בניין ו/או לשכנים בבניינים הסמוכים. יש להקפיד שהמזגן לא יהיה קרוב לחלונות החדרים שבהם נדרש שקט ובמיוחד יש להרחיקו מחדרי שינה ומגורים בדירות שכנות. אפשר למקם את המזגן בקפל אנכי של המבנה, שבו אין חלונות, או ליד מרפסות שירות ושטח אחסון. ניתן גם להיעזר במקומות מוסתרים טבעיים הקיימים בבתים - כגון פינות שקועות. בבנייה חדשה רצוי להתקין מסתור עבור כל המעבים שיהיו בבניין וצריך להתחשב בעובדה שגידול במספר המזגנים מעלה את רמת הרעש. יש להבטיח שהרמה הכוללת של הרעש לא תעבור את המותר.

מפלס הרעש 

בדרך כלל רמת הרעש הצפויה ממזגנים במרחק של מטר מהמזגן היא בטווח שבין 50 ל-75 דציבלים. ההבדלים במפלסי הרעש המוקרנים מהמזגנים השונים הנם בהתאם לסוגי המזגנים והספקיהם ולרמת תחזוקתם. ההפרשים יכולים לעלות על 20 דציבל. לעובדה זו חשוב לשים לב בעת הרכישה. 
 
על פי התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (תקנה 12), יצרן או יבואן של מזגן חדש חייב לסמן על גבי המזגן פרטים אלו: 
הספק הקול המרבי של המזגן, כמפורט בתקן ישראלי 994 חלק 3
מזגני אוויר: שיטות מדידה אקוסטיות במעבדה. בתקן הוגדרו שיטת ותהליך המדידה דרישות לחדר אקוסטי ולמכשור הנדרשים לביצוע המדידות. 
המרחקים מהמזגן, מחוץ לבניין, שבהם מפלסי הרעש המרביים לא יעלו על 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 דציבל כדי לאפשר בדיקת עמידה במפלסי הרעש הקבועים בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
 
כאשר המזגנים מתיישנים ניתן להפחית את מפלס הרעש, למשל, באמצעות החלפת מנוע ושימוש בכנף משופרת. ההפחתה תתבטא בדרך כלל בירידה של עד 15 דציבל. מאחר שהתקנות מחמירות יותר בשעת לילה (בין 22:01 ל- 05:59), הרי שאם קיימת חריגה במפלס הרעש של המזגן בשעות הלילה ואין אפשרות מתאימה להפחתת רעש המזגן, לא תותר הפעלתו בלילה. 
 
 
 
*באדיבות המשרד להגנת הסביבה