קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
אלקו תמכור נכסי חברת הניהול שלה ב-26-19 מיליון ד'

אלקו תמכור נכסי חברת הניהול שלה ב-26-19 מיליון ד'

ELR תהיה זכאית לתמורה נוספת במקרה שבו תרכוש נכסים בתקופה של עד שנה ממועד החתימה

חברת ELR מקבוצת אלקו החזקות, המרכזת את פעילות הקבוצה בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, חתמה על הסכם למכירת נכסי חברת הניהול לידי קרן הריט האמריקאית LATA המוחזקת על ידי החברה באמצעות ELR בשיעור של כ-26.4%, בתמורה לכ-19-26 מיליון דולר.
כמו כן ELR תהיה זכאית לתמורה נוספת, במקרה שבו תרכוש נכסים, בתקופה של עד שנה ממועד החתימה, וניהולם יבוצע ע"יLATA . החברה מעריכה כי סך התמורה במקרה זה צפוי להגיע לכ-30 מיליון דולר (כ-3-4 מיליון דולר נוספים).
חברת הניהול מנהלת כיום 26,362 יחידות דיור, מרביתן בבעלות משותפת של חברות מקבוצת אלקו ומשקיעים נוספים וכ-3,600 מתוכן הן בבעלות צדדים שלישיים. בגין מימוש הנכסים, צפויה החברה לרשום רווח כולל בסך של 9-20 מיליון דולר, אשר יירשם בדוחותיה הכספיים של החברה החל מהרבעון הראשון של 2013. התמורה תשולם במניות LATA בשטר הון ובמזומן.
בחודש אוגוסט 2012 חתמה אלקו על הסכם, במסגרתו מוזגה חלק מפעילותה של ELR עם חלק מפעילותה של קרן הריט האמריקניתApartment Trust of America . המיזוג יצר את קרן הריט האמריקאית Landmark Apartment Trust Of America או  LATA.
על פי תנאי העסקה,, ELR המוחזקת על ידי אלקו בשיעור אפקטיבי של 90%, העבירה אל ATA  סך כולל של 15 מקבצי דיור בהיקף של 4,635 יחידות דיור וקיבלה בתמורה מניות של כ-26.4% (כ-23.3% בדילול מלא) ממניותיה של ATA לאחר העסקה, ובכך הפכה לבעלת המניות האפקטיבית הגדולה בחברה.