דבר העורך קול אייר גיליון נובמבר 2016

דבר העורך קול אייר גיליון נובמבר 2016

"מטרת המכון היא תקינה והבטחת רמה נאותה של טיב המצרכים, אם בקביעת תקנים ואם בדרך אחרת, ורשאי הוא, בין השאר, לערוך מחקרים, סקרים ובדיקות של חמרים, מוצרים ומיתקנים, לאשר מיפרטים וכללים טכניים ולעודד את השימוש בהם, ולקיים השגחה על ייצור מצרכים בהתאם לכללים שק

אבי אובליגנהרץ

כך נכתב בחוק התקנים שנועד לתת תוקף חוקי לקיומו של הגוף העליון שאמון על תחום התקינה וההתעדה של מוצרים ושירותים בישראל.
אלא שהדו"ח האחרון שפרסם מבקר המדינה מגלה ליקויים וכשלים חמורים של התנהלות המכון בשלל נושאים ובראשם בתחום מערכות מיזוג אוויר. הגוף אותו ניתן להגדיר ככלב השמירה של הציבור או המחסום האחרון מפני כניסת מוצרים תקולים, לא בטיחותיים ו/או שאינם עומדים בתקנים שהתווה המכון עצמו, גילה אוזלת יד שלא לומר התנהל באופן תמוה בכל הקשור לדירוג אנרגטי של מזגנים וכתוצאה מכך גרם להטעיה חמורה של הציבור שסבר כי הוא רוכש מוצרים חסכוניים באנרגיה במיטב כספו ובהתאם לדרישות הרגולטור, ולמעשה רכש מזגנים בעלי דירוג אנרגטי נמוך בהרבה מהמצוין על תוויות חלק מהדגמים שנבדקו במעבדות המכון.
יתרה מכך דגמים שאסורים ביבוא, יובאו ונמכרו ובכך עשו אנשי המכון יד אחת עם אותם יצרנים ויבואנים, ומעלו בתפקידם. ועל זאת רק אומר ולא אוסיף: אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיר?


קריאה נעימה

 


פי.סי.חץ