דבר העורך קול אייר גיליון דצמבר 2016

דבר העורך קול אייר גיליון דצמבר 2016

כמעט לפני 30 שנה נחתמה אמנת מונטריאול שהטילה מגבלות על שימוש בחומרים שפוגעים באוזון שבאטמוספרה.

ההסכם הוביל לירידה דרמטית של כ-98 אחוז בייצור החומרים אלה ובשימוש בהם, וסייע להתאוששות שכבת האוזון.
למרות ההסכם והמגבלות כדור הארץ התקשה להתאושש לאחר שהסתבר כי גזי הקירור החלופיים לקירור מזגנים ומקררים ה-HFC מזיקים פי כמה מה-CFC's. כדי לפתור את המדוכה התכנסה לאחרונה ברואנדה הוועידה ה-28 של הארצות שאישרו את אמנת מונטריאול בכוונה לתקן את האמנה כך שתהיה הגבלה גם בשימוש ב-HFC. הכוונה היא להחליט על הפסקת ייצור ה-HFC ובהמשך הפחתת השימוש עד עצירה מוחלטת.
הבחירה למיקום הוועידה נבעה אגב מכך שהמדינה המארחת פועלת בנמרצות כדי למתן את השפעת גזי החממה המזיקים באמצעות צו ממשלתי לפיקוח ומיתון השימוש, הייצור והיבוא של מוצרים בהם יש גזים שפוגעים בשכבת האוזון או גורמים להתחממות.
הוועידה הסתימה בהסכמה כללית כי ״יש לעשות כל הניתן כדי לעצור את השימוש ב-HFC שמהווה גורם משמעותי להתחממות העולמית״.
הסכמה זו מהווה תיקון חיובי ומשמעותי לאמנת מונטריאול, אבל כיוון שאין מדובר בהחלטה מחייבת, לא נותר אלא להמתין ולראות איך תיפתר בעיית הגז ״החלופי״ HFC שמשמש היום במקום ה CFCs וגורם להתחממות?

קריאה נעימה


פי.סי.חץ