דבר העורך קול אייר גיליון מאי 2017

דבר העורך קול אייר גיליון מאי 2017

בתחילת 2019 תיכנס לתוקף האמנה הבינלאומית להפחתה הדרגתית על שימוש בגזי HFC בגזי קירור שאינם פוגעים בשכבת האוזון, עליה חתמה ישראל בוועידת האקלים ברואנדה אשתקד.

אבי אובליגנהרץ

 אמנה זו מחייבת את ישראל להשתמש  בלפחות 10% גזים ירוקים מסך צריכת גזי הקירור בהם היא משתמשת עד שנת 2023.
כתוצאה מכך חלק לא מבוטל ממערכות המיזוג שישווקו בעת הקרובה יהיו מבוססות על גזי הקירור החדשים אלא שבישראל כמו בישראל טרם החלה ההיערכות הנדרשת למהלך שישנה את פני השוק. הגזים החדשים נחשבים ליותר דליקים, נפיצים ומסוכנים מהדור הנוכחי של הקררים, ומכאן שצפוי כאב ראש לא קטן לעוסקים במלאכה.
אם לא די בכך הרי שהמשרדים הממשלתיים המופקדים על הנושא טוענים להגנתם שהם לומדים את הנושא המורכב, אולם מה יועילו חכמים בתקנתם כאשר תחום ההתקנות פרוץ לחלוטין ומעודד כניסת מתקינים שאינם מוסמכים?
למרבה הצער הכתובת על הקיר אבל מקבלי ההחלטות מעדיפים להתעלם ממנה במופגן.
האם רק אחרי שיתחולל אסון מזעזע הם יתעוררו ויבינו את חומרת המצב וההזנחה הפושעת שהובילו במו ידיהם? 
כניסת האמנה מהווה הזדמנות פז לשדרג ולמסד את מקצוע קבלי התקנות מערכות מיזוג אוויר, ולהוביל לכך שרק מתקינים מורשים יוכלו לעבוד בו תוך פיקוח ואכיפה הדוקים, לטובת בטחונם של אזרחי ישראל.

קריאה נעימה


פי.סי.חץ