אספן גרופ מוכרת לקרן נוי 49% מהפעילות הסולארית

אספן גרופ מוכרת לקרן נוי 49% מהפעילות הסולארית


חברת אספן גרופ מיישמת את אסטרטגיית החברה ליציאה מדורגת מהתחום הסולארי לטובת מיקוד בפיתוח פעילות הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל. החברה חתמה על הסכם למכירת 49% מהפעילות הסולארית, לידי קרן ההשקעה בתשתיות ובאנרגיה - קרן נוי 2, תמורת כ-55 מיליון שקל, תמורה המשקפת שווי של כ-112 מיליון שקל לכלל הפעילות הסולארית.  עם השלמת העסקה הנוכחית אספן צפויה להגדיל את ההון העצמי בכ-12 מיליון שקל, ולקבל תזרים מזומנים פנוי של כ-53 מיליון שקל בגין עסקה זו. התזרים הפנוי יסייע לחברה להקטין את רמת המינוף במאזני החברה, ולהמשיך להשקיע בליבת הפעילות של החברה, נדל"ן מניב.
עוד במסגרת העסקה, תוענק לאספן גרופ אופציית מכר (PUT) לטובת מימוש יתרת מניות הפעילות הסולרית (51%) לתקופה של שנתיים מיום החתימה על העסקה. במידה ואופציית המכר לא תמומש על ידי החברה, תהיה בידי קרן נוי האפשרות לממש אופציית רכישה (Call) לרכישת יתרת אחזקותיה של אספן גרופ בפעילות הסולאר בתום שנתיים.
אספן גרופ פעילה בתחום הסולארי באמצעות מספר חברות בנות הכוללות פעילות סולארית בהספק של כולל של כ- 13,500 קילו-וואט,הספק המותקן באמצעות 273 מערכות. בשנת 2016 הניבה פעילות הסולאר הכנסות בסך כולל של כ-35 מיליון שקל.
קרן נוי 2, בניהולם של פיני כהן, רן שלח וגיל-עד בושביץ, ממשיכה באסטרטגיית ההשקעה באנרגיות מתחדשות, תוך מתן דגש על תחום הסולרי, בו היא משקיעה כבר באמצעות קרן נוי 1, עמה הפכה להיות מהשחקנים הגדולים והמשמעותיים בתחום. בין יתר ההחזקות של הקרן בתחום הסולארי ניתן לציין את ההחזקות בפרויקט חלוציות, שהינו הפרויקט הפוטוולטאי הגדול בארץ וכן השקעתה בשני מגה פרויקטים מהתחום התרמו סולארי באשלים, יחד עם GE העולמית ושיכון ובינוי. פרויקטים אלה נמצאים בשלבי הקמה סופיים וצפויים לספק חשמל בהיקף של כ 2% מהיקף ייצור החשמל בארץ.
עסקה זו מצטרפת לעסקת ענק בה השקיעה הקרן לאחרונה בתחום האגירה השאובה ובה תחזיק הקרן 60% מפרויקט כוכב הירדן, יחד עם חברת האצ'יסון. 
מנהלי קרן נוי, פיני כהן, רן שלח וגיל-עד בושביץ: "התחום הסולרי מאופיין בפרופיל סיכון תשואה מתאים למשקעי הקרן כאשר אופק ההשקעה ארוך, הסיכון בו נמוך, והוא בעל תזרים יציב ולכן הקרן מנסה לאתר הזדמנויות מתאימות להשקעה, כאשר פוטנציאל התשואה גבוה ועומד ביעדי התשואה של הקרן".                                                          

 


פי.סי.חץ