גידול של כ-13% בהכנסות אורמת ברבעון השני

גידול של כ-13% בהכנסות אורמת ברבעון השני


אורמת טכנולוגיות עקפה את תחזיות ההכנסות והרווח לרבעון השני.
אורמת טכנולוגיות פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2017 ועקפה את תחזיות האנליסטים בשורת ההכנסות והרווח הנקי. הנהלת החברה עדכנה כי היא מאשררת את התחזיות לשנת 2017.
ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-179.4 מיליון דולר לעומת 159.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 12.2%. הכנסות מגזר החשמל גדלו ב-7.5% והסתכמו ב-111.8 מיליון דולר ברבעון השני לעומת 104.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות מגזר המוצרים גדלו ב-21.0% והסתכמו ב-67.6 מיליון דולר ברבעון השני לעומת 55.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-35.0 מיליון דולר, 0.69 דולר למניה, לעומת 24.3 מיליון דולר, 0.49 דולר למניה, ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-29.5 מיליון דולר, 0.58 דולר למניה, והוא אינו כולל הטבה חד פעמית של 5.5 מיליון דולר, 0.11 דולר למניה, המיוחסת לשינוי מבנה המס.
במהלך הרבעון החברה חתמה על חוזה חשמל חדש עבור פורטפוליו של תחנות כוח עם רשות החשמל של דרום קליפורניה (SCPPA) במסגרתו תרכוש  SCPPA 150מגה-וואט של חשמל אשר ייוצר על ידי פורטפוליו של תחנות גיאותרמיות חדשות וקיימות של החברה החל מהרבעון הרביעי של 2017 במחיר קבוע של 75.50 דולר למגה-וואט שעה. החברה הודיעה בשבוע שעבר כי הושלמה העסקה עם ORIX לרכישת 22% ממניות החברה, וכי הסכם שיתוף הפעולה המסחרי בין החברות נכנס לתוקפו.
יצחק אנג’ל, מנכ"ל אורמת: "המשך הצמיחה במגזר החשמל ורבעון חזק במגזר המוצרים איפשרו לנו להשיג צמיחה של 12.2% בהכנסות ברבעון השני. המיקוד שלנו בייעול כלל שרשרת הערך בשלוש השנים האחרונות איפשר לנו להגדיל את הרווחיות הגולמית במגזר החשמל ל41.5%.
אנג’ל הוסיף: "אנו מאשררים את התחזית שלנו לשנת 2017 וצופים הכנסות של 680 עד 700 מיליון דולר, עם הכנסות של 460 עד 470 מיליון דולר במגזר החשמל".


פי.סי.חץ