להב אל.אר רוכשת 39 מתקנים פוטו-וולטאיים בישראל

להב אל.אר רוכשת 39 מתקנים פוטו-וולטאיים בישראל

 

 

 

חברת להב  אל.אר שבשליטת אלי להב, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בגרמניה והאנרגיה הסולארית בארץ, הודיעה כי הושלמה העיסקה לפיה חברת הבת להב הרים ירוקים וחברת KWP ירכשו בחלקים שווים 39 מתקנים פוטו-וולטאיים קטנים (עד 55 קילוואט) בהיקף מצטבר של כ-2 מגה-וואט בתמורה לכ-31.5 מיליון שקל.
ההכנסות הצפויות ממכירת חשמל לשנה מהמתקנים עומדות על כ-5.3 מיליון שקל, NOI של כ-3.9 מיליון שקל בשנה המגלם תשואת עיסקה של כ-12.41%. על המתקנים קיימת הסכמה ממוסד בנקאי לנתינת הלוואה של 29 מיליון שקל לתקופה של 12 שנה. העיסקה מגלמת תשואה ממוצעת על ההון העצמי של כ-54%.
רכישת המתקנים תואמת את האסטרטגיה של החברה להרחבת הפעילות הפוטו-וולטאית. הרוב המוחלט של המתקנים הנרכשים נמצא ברשויות מקומיות ומבנה המתקנים תואם וזהה למתקנים אשר נמצאים ברשות החברה.
לאחר הרכישה תפעיל להב הרים ירוקים 235 מתקנים בהיקף מצטבר של כ-12.2 מגה-וואט בחוזים ארוכי טווח עם חברת חשמל במחזור מכירות שנתי של כ-24 מיליון שקל. בנוסף ישנם מספר פרויקטים בשלבים שונים של ייזום, ביניהם פרויקט קרקע של כ-6 מגה-וואט.
בתחילת הרבעון השני של השנה הושלמה עסקת פטרבורג - חברת הבת (50%) להב הרים ירוקים וחברת KWP רכשו 158 מתקנים פוטו-וולטאיים קטנים בהיקף מצטבר של כ-8.2 מגה-וואט בתמורה לכ-80 מיליון שקל. ההכנסות הצפויות ממכירת חשמל לשנה מהמתקנים עומדות על כ-15.6 מיליון שקל, NOI של כ-9.8 מיליון שקל בשנה המגלם תשואת עסקה של כ-12.76%.


פי.סי.חץ