ראשי מועצות בצפון מתנגדים להקמת מתקני אנרגיה פרטיים

ראשי מועצות בצפון מתנגדים להקמת מתקני אנרגיה פרטיים

 

ראש המועצה האזורית הגלבוע, עובד נור, קיים פגישה עם ראשי המועצות השכנות, יחד עם העוסקים בתחום התכנון באזור הגליל התחתון והעמקים. לגרסת המועצה האזורית גלבוע, הפגישה נועדה לקבוע קווים מנחים ודרכי שיתוף פעולה וזאת "נוכח תחושה קשה ומשותפת לכל הנוכחים, בדבר כאוס תכנוני וחוסר יד מכוונת הרואה את כל צורכי המרחב הכפרי, ובריאות הציבור בו".
מלבד ראש מוא"ז הגלבוע, נכחו בפגישה: איל בצר, ראש מוא"ז עמק יזרעאל (ועמו עידו דורי שהוא מ"מ וסגן ראש המועצה), מוטי דותן, ראש מוא"ז הגליל התחתון, יורם קרין, ראש מוא"ז עמק המעיינות וכן הגר ראובני, מתאמת המרחב הביוספרי במגידו, שייצגה את המועצה האזורית מגידו. עוד נכחו בפגישה לירון שפירא, רכז שימור טבע בחברה להגנת הטבע, וענת מור, מנהלת מטה האסטרטגיה במוא"ז הגלבוע, אשר נתנה סקירה על תהליך שנעשה בגלבוע לצורך גיבוש עמדה ודעה, וזאת כהתמודדות והתכוננות אל מול מגמה מדאיגה, של העדר מדיניות מקיפה הכוללת את השמירה על השטחים הפתוחים, פיתוח היישובים, והתמודדות טובה יותר עם קונפליקטים על רקע סביבתי. 
הנוכחים בפגישה, המנהלים שטחים של מעל למיליון דונם, הביעו את דעתם הנחרצת על כך שיש צורך דחוף לשמור על השטחים הפתוחים ולהבטיח את איכות החיים במרחב הכפרי. הפגישה התקיימה לנוכח התנגדות עזה בקרב הנוכחים (ותושבים אותם הם מייצגים), על רקע "עידוד מוגזם ליזמים פרטים לקדם יוזמות למתקני אנרגיה פרטיים". יותר מכך, הנוכחים מחו על "מגמה של עקיפת ועדות תכנון ובנייה סטטוטוריות, ותפיסת שטח תוך התעלמות מדעת המומחים ומעמדת הציבור המקומי". 
למרות קביעת מבקר המדינה שאין משבר אנרגיה, הסכימו הנוכחים על קידום יצור חשמל המבוסס על אנרגיה מתחדשת בדגש על אנרגית סולארית, תוך ניצול גגות ומתקנים קיימים. ראשי הרשויות והמשתתפים סיכמו על איחוד כוחות בדרישה לדיאלוג תכנוני על קביעת התנאים וההסתייגויות בהקמת המיזמים השונים.

*בתמונה - ראשי המועצות בפגישה. צילום: מ.א. גלבוע


פי.סי.חץ