הממשלה מפרסמת שימוע לחברות הדלק לבחינת מרווח השיווק

הממשלה מפרסמת שימוע לחברות הדלק לבחינת מרווח השיווק

ועדת המחירים המשותפת למשרד האנרגיה ולמשרד האוצר הפיצה לחברות הדלק את הדו"ח המעודכן שהוכן בנושא מרווח השיווק, לקראת שימוע. מהדו"ח עולה כי מרווח השיווק צפוי לרדת בכ-8 אגורות ועמלת התדלוק בשירות עצמי תרד גם היא ותעמוד על 16 אגורות. במשרד האנרגיה מזכירים כי כל ירידה באגורה במחיר הבנזין משמעותה חיסכון של כ-28 מיליוני שקלים לשנה לציבור הנהגים. 
סל הוצאות השיווק (מרווח השיווק) מורכב מכלל עלויות האספקה בהן נושאות חברות הדלק מבית הזיקוק ועד לרכב המתודלק וכולל עלויות כמו שכר, פחת, דמי שכירות, אחזקת התחנות, הובלות, הנהלה וכלליות ועוד. 
השימוע הופץ לאחר תהליך ארוך של בדיקות כלכליות. בשנה האחרונה ערך מינהל הדלק במשרד האנרגיה בחינה של מאפייני השוק ממנה עלה כי רמת התחרותיות במשק עדיין נמוכה מהמצופה והוחלט להתקדם לבדיקת מרכיבי העלות של מרווח השיווק. 
בין השאר עלה מהבדיקה כי היקף המכירות השנתי של בנזין עלה בשיעור של  15% ביחס לבדיקה הקודמת (2011). כמו כן תהליכי התייעלות שבוצעו בחברות הדלק הובילו להפחתת עלויות במרכיבי  השכירות, השכר ועוד, בהשוואה להוצאות שנמדדו בבדיקה הקודמת. לפיכך הוחלט במסגרת טיוטת הדו"ח להציג מרווח אשר הינו נמוך ב-8 אגורות מהמרווח הקיים.
במסגרת השימוע מקבלת כל חברה את פירוט החישובים הרלוונטיים אליה ולאחר קבלת ההתייחסויות תתכנס ועדת המחירים המשותפת, תגבש המלצותיה ותעבירן להחלטת השרים. 
יש לציין כי בנזין 95 בתחנה מפוקח מזה שנים לפי פרק ה' לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי), מחיר הבנזין כיום כולל מספר מרכיבים:
1.עלות המוצר (CIF LAVERA) - עלות המוצר בשער בית זיקוק מחושב על בסיס ציטוטי מחירים בינלאומיים של עסקאות שנעשו באגן הים התיכון בסיס CIF (נתוני פלאטס). מחיר הציטוט מתורגם לש"ח לפי שע"ח המחאות מכירה המתפרסם ע"י בנק לאומי.
2. תוספות לשער בז"ן - התוספות כוללות עלות תוסף ודלף.
3. מרווח השיווק - מרווח השיווק כולל את עלויות ההספקה של חברות הדלק משער בית זיקוק ועד לצרכן הסופי בתחנה. 
4. מיסים - בלו על הדלק ומע"מ.
5. במחיר בשרות מלא - תוספת בעד שרות מלא.

 


פי.סי.חץ