ירידה של כ-15% בהכנסות אורמת טכנולוגיות ברבעון השלישי

ירידה של כ-15% בהכנסות אורמת טכנולוגיות ברבעון השלישי

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-19.2 מיליון דולר, 0.38 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה ל-12.1 מיליון דולר

 


אורמת טכנולוגיות פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2017. על פי הדוחות, הכנסות החברה הסתכמו ב-157.2 מיליון דולר, ירידה של 14.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
 הכנסות מגזר החשמל הסתכמו ב-112.3 מיליון דולר, גידול של 2.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, וזאת בעיקר הודות לתפוקה גבוהה יותר בתחנת פונה בהוואי, תחנת Bouillante בגואדלופ ותרומה חלקית של תחנת פלטנרס בהונדורס, שהופעלה מסחרית לאחרונה, יחד עם הכנסות מפעילותנו בתחומי ניהול הביקוש לאנרגיה ואגירת אנרגיה.
 הכנסות מגזר המוצרים הסתכמו ב-44.9 מיליון דולר, קיטון של 40% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל ההכרה בהכנסות של חוזה סארולה כמעט בשלמותו. ההכנסות לשנה כולה צפויות להיות בהתאם לתחזית השנתית. היקף ייצור החשמל קטן ב-2.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-1.23 מיליון מגה-וואט שעה בהשוואה ל-1.26 מיליון מגה–וואט שעה ברבעון המקביל אשתקד.
שעור הרווח הגולמי עמד על37.7% מסך ההכנסות בהשוואה ל-40.3% ברבעון המקביל אשתקד עקב ירידה ברווחיות ובהכנסות מגזר המוצרים, כצפוי. שעור הרווח הגולמי במגזר החשמל עלה ל-41.4% לעומת 39.4% ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי קטן ב-8.8% ל-44.0 מיליון דולר בהשוואה ל-48.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-19.2 מיליון דולר, 0.38 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה ל-12.1 מיליון דולר, 0.24 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד.
החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 0.08 דולר למניה בגין הרבעון השלישי של 2017. החברה הודיעה על הפעלה מסחרית של תחנת הכוח הגיאותרמית פלטנרס, התחנה הגיאותרמית הראשונה בהונדורס בעלת הספק של 35 מגה-וואט אשר צפויה לייצר הכנסות שנתיות של 33 מיליון דולר. החברה הודיעה על הפעלה מסחרית של היחידה השנייה בתחנת הכוח הגיאותרמית סארולה שבאינדונזיה אשר הגדילה את היקף הייצור של התחנה ל-220 מגה-וואט (חלקה של אורמת 28 מגה-וואט).
 יצחק אנג’ל, מנכ"ל אורמת: "היה זה רבעון אסטרטגי חשוב במגזר החשמל במהלכו הגדלנו את ההכנסות ואת הרווחיות הגולמית, בעיקר הודות לביצועים הטובים של תחנת Bouillante בגואדלופ ותחנת פונה שבהוואי. ההכנסות והרווחיות הגולמית של מגזר החשמל ממשיכות ליהנות מהמאמצים המתמשכים לשיפור היעילות ואנו צופים שיפורים נוספים ב- 2018 ואחריה. תחנת פלטנרס שבהונדורס החלה לפעול מסחרית לקראת סוף הרבעון השלישי ותרמה גם היא לתוצאות מגזר החשמל. אנו נרגשים מהפוטנציאל ארוך הטווח בהונדורס ובפלטנרס, התחנה הראשונה שלנו באזור. אנו צופים כי פרויקט Tungsten Mountain  בנבדה יחל בפעילות מסחרית עד לסוף 2017. 
ההפעלה של פרויקט זה תגדיל את הפורטפוליו שלנו ל-800 מגה-וואט, תתמוך בתוצאות הכספיות ותתרום לחוזה החשמל הייחודי שלנו עם SCPPA המכסה פורטפוליו של פרויקטים".


פי.סי.חץ