המדינה תקצה 2 מיליון שקל לעריכת סקרי אנרגיה באקדמיה

המדינה תקצה 2 מיליון שקל לעריכת סקרי אנרגיה באקדמיה

 

ות"ת (הוועדה לתכנון ותקצוב במל"ג) אישרה קיום סקרי אנרגיה במוסדות להשכלה גבוהה, במטרה לקדם חיסכון בעלויות צריכת האנרגיה. מדובר במיזם משותף למועצה להשכלה גבוהה יחד עם משרד האוצר ומשרד האנרגיה, שבמסגרתו המדינה תקצה כ-2 מיליון שקלים לטובת עריכת סקרי האנרגיה. התקציב יתחלק בין משרדי הממשלה, ות"ת והמוסד עצמו.
ההחלטה על קיום הסקרים לדברי הות"ת, התקבלה בעקבות החלטת ממשלה מלפני כשנתיים, הקובעת כי יש להגיע לצמצום צריכת החשמל במשק. על פי הערכות הצריכה האנרגטית במוסדות האקדמיים היא גבוהה וניתן לחסוך בעלויות הצריכה בצורה משמעותית ובכך להביא לחיסכון בהוצאות תפעוליות שוטפות של המוסדות.
יודגש כי חיסכון משמעותי בצריכת האנרגיה יכול להעשות לעתים על ידי צעדים פשוטים יחסית, כגון החלפה רוחבית של סוג הנורות ולעתים נדרשת השקעה תשתיתית גדולה יותר אשר מוחזרת בהמשך דרך הפחתת הצריכה.
במסגרת סקרי האנרגיה יאותרו מוסדות בהם קיים פוטנציאל לחיסכון בעלויות צריכת האנרגיה ויערך אומדן של היקף החיסכון האנרגטי. בסיום התהליך הסוקרים יעבירו חוות דעת והמלצות לגבי אפשרויות ההתייעלות במוסדות. 
בות"ת מדגישים כי מדובר בשלב ראשון בפרויקט, ולאחר שיאותרו מוסדות עם פוטנציאל לחיסכון משמעותי בעלויות, ייבחן ככל שיידרש שלב שני של תמיכה בביצוע בפועל של הפרויקטים שיפורטו בסקר. 
יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ, אמרה: "מערכת ההשכלה הגבוהה מחויבת לא רק למצוינות אקדמית אלא גם להיבטים סביבתיים והתייעלות אנרגטית. חיסכון בעלויות צריכת האנרגיה יביא לחיסכון בעלויות כספיות ולניוד הכספים לטובת הסטודנט וקידום המוסד האקדמי".


פי.סי.חץ