המשרד להגנת הסביבה תומך בהכנת סקרי טבע עירוניים

המשרד להגנת הסביבה תומך בהכנת סקרי טבע עירוניים

 

הצפיפות הגבוהה המאפיינת את ערי ישראל, יחד עם תהליכי הפיתוח המואצים, מאיימים על קיומם של השטחים הטבעיים והמגוון הביולוגי בעיר ובשולי הערים. נושא הטבע העירוני בישראל תופס בשנים האחרונות תאוצה, ובקרב יישובים עירוניים ניכר הצורך והרצון לשמור ולטפח את הטבע העירוני והמערכות האקולוגיות לטובת המגוון הביולוגי ולמען רווחת האדם ואיכות חייו. בנוסף, טיפוח אתרי טבע עירוניים תורם לשיפור המרחב העירוני ולהתחדשות העירונית, מגמה שמקודמת על ידי מדינת ישראל.
24 רשויות מקומיות במדינת ישראל ביצעו עד היום סקרי טבע עירוני כוללני, והנתונים המתקבלים מהסקר מסייעים לרשויות מקומיות בתחומי תכנון, תכנון תשתיות, חינוך וקהילה ועוד.
המשרד להגנת הסביבה פועל להעלאת המודעות לנושא באמצעות ועדות תכנון, ביצוע סקרי טבע עירוני, עידוד הפעילות החינוכית והקהילתית בנושאי טבע עירוני וקיימות בערים הגדולות ועוד. זאת, מתוך הבנה שפעולות אלו הן הבסיס לתכנון נכון לערים מקיימות. הפיכת הטבע העירוני לחלק בלתי נפרד מתכנון העיר יסייע להבאת המערכות הטבעיות בתחום הסביבה העירונית למצבן האופטימלי ולשיפור באיכות החיים של התושבים.
באחרונה הוציא המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף פעולה עם החברה להגנת הטבע, מסמך "מדיניות ארצית לטבע עירוני" שמטרתו להנחות את הרשויות כיצד יש לסקור טבע עירוני בשטחן וכיצד לנהל אותו באופן שיטיב עם איכות החיים של תושבי הערים ועם ערכי הטבע שבהן. מטרת הקול הקורא הנוכחי היא לפעול ליישום מסמך המדיניות שהושק בשנת 2017.
המשרד להגנת הסביבה רואה בסקר הטבע העירוני כלי הכרחי שבעזרתו ניתן ליצור תמונת מצב עירונית עדכנית של תשתיות הטבע בעיר ולספק את הידע המקצועי, הנגיש והעדכני ביותר לבעלי תפקידים בעירייה על ערכיותם וחיוניותם של אתרי הטבע ותשתיות הטבע בעיר.


פי.סי.חץ