איזיטופ בע

איזיטופ בע"מ

קרקעות מזוהמות - סקרי קרקע, אתר מורשה לטיפול ביולוגי בקרקעות מזוהמות, שירותי הטמנה, שינוע וחפירה.


פי.סי.חץ