ח. אטר בע

ח. אטר בע"מ

מסננים עגולים ומצולעים, שרוולי העמסה טלסקופים, בקרת העמסת סילו, הנחתת אבק בערפול, מרטיבי אבק חלזוניים ועוד...פי.סי.חץ