דיין מוצרי קירור בע

דיין מוצרי קירור בע"מ

המקור לציוד קירור ומיזוג מיסודו של ישראל דיין ז"ל משנת 1962

דיין מוצרי קירור בע"מ
חולון טל. 03-5599550
ירושלים טל. 02-6797858
פי.סי.חץ