אמיטק בע

אמיטק בע"מ

מפתחת SolGuard - המערכת היחידה לניטור וניהול תחזוקת מתקנים סולאריים, תוך שיפור היעילות והנצילות הכלכלית של האתר

 פי.סי.חץ