אנויטק בע

אנויטק בע"מ

מערכות ניטור אוויר, מטאורולוגיה והידרולוגיה

 

ניטור זיהום אוויר (PPB)
ניטור ומעקב אחר זיהום סביבתי (PPT)
ניטור גזים ליישומים מיוחדים
ניטור פליטות מארובות (PPM)
ניטור רצפת ייצור ובטיחות עובד
ניטור חדרים נקיים
מכיילים ומחוללי אוויר אפס

כורזין 1 גבעתיים 53583
טל': 03-5731944   פקס: 03-7310221
www.envitech.co.il
david.farhi@envitech.co.ilפי.סי.חץ