ABB סיפקה את המערכת ה-1000 מסוג FTIR NT למדידות גזים בארובות

ABB סיפקה את המערכת ה-1000 מסוג FTIR NT למדידות גזים בארובות

ייחודה של מערכת זו הנה בטכנולוגית FTIR המאפשרת מדידת מספר רב של מרכיבים

חברת ABB סיפקה לאחרונה את המערכת ה-1000 מסוג FTIR NT למדידות גזים בארובות.
FTIR –NT  הנה מערכת למדידת גזי פליטה מארובות. ייחודה של מערכת זו הנה בטכנולוגית FTIR המאפשרת מדידת מספר רב של מרכיבים (עד 30 סוגי מרכיבים בסה"כ ו-12 במכשיר אחד).
בין המרכיבים שניתן למדוד:HCL ,NOX ,SO2 ,HF ,NH3 ,CO ,H20 ,THC ,O2  ועוד.
הרשויות באירופה והתקנים החדשים של הדירקטיבה האירופאית כגון 2007/76/EC מהווים אתגר רב ליצרני הציוד בשל הדרישה לתחומי מדידה נמוכים ביותר ולקריאה רציפה עם זמני הפסקה נמוכים ביותר.
המערכות נדרשות לזמן עבודה של למעלה מ-97%, האומר כי זמן הפסקת המערכת המותר בשנה הינו כ-10 ימים, זמן הכולל כיולים ועבודות שירות.
מערכתACF-NT  הנה מתוצרת ABB מהיחידות בעולם שנבדקה ע"י ה-TUV הגרמני וקיבלה אישור לביצוע כיול אחת לחצי שנה בלבד, דבר המאפשר למערכת לעמוד באתגר של מעל ל-97% עבודה (המערכת מבצעת פעמיים ביום כיול אוטומטי לנקודת האפס).
המערכת זוכה להצלחה רבה ולאחרונה סיפקה ABB את המערכת ה-1000 מסוג זה.
חברת קונטאל סיפקה בארץ מספר מערכות מסוג זה העובדות בהצלחה רבה.
לפרטים נוספים ולתיאום ביקור התרשמות מהמערכת: יובל אייל – קונטאל בע"מ 054-9260307


פי.סי.חץ