אקולוגיה בראש

אקולוגיה בראש

בין מטרות האגודה - לעודד, לפתח ולהפיץ את מדעי האקולוגיה והסביבה על מרכיביהם השונים

פרופ' פועה בר, ראש המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן גוריון, נבחרה לשמש כיושבת הראש של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה למשך שנתיים.
פרופ' בר, אקולוגית במקצועה, הינה חוקרת מוערכת ומחקריה מתמקדים בתגובה של מערכות אקולוגיות להפרעות שונות דוגמת שריפות ומינים זרים פלשניים.
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה נוסדה לפני כ-43 שנה ובארבע השנים האחרונות היא עשתה צעד ענק ומשמעותי מבחינת פעילותה. בין מטרות האגודה - לעודד, לפתח ולהפיץ את מדעי האקולוגיה והסביבה, על מרכיביהם השונים, בישראל, לחזק את מעמד הקהילה המדעית בזירה הציבורית ולהגביר את המודעות לסוגיות סביבתיות ולקדם את החינוך הסביבתי בקרב הציבור.


פי.סי.חץ