מחזור גיוס

מחזור גיוס

צבא העם מתגייס לחסכון ומחזור נייר

לאחרונה נפרסו עמדות למחזור נייר, קרטון ועיתון, בכל בסיסי צה"ל ברחבי הארץ.
בין היתר, פוזרו עגלות מיוחדות לנייר עיתון ו"תפוזיות" – מיכלי מחזור ירוקים או כלובים גדולים המיועדים לקרטון ולנייר גרוס יוצבו ביחידות. כיוון שבצה"ל גורסים ניירות רבים, הנפח של הפסולת הניתנת למחזור גבוה ומחזורה מאפשר צמצום משמעותי, הן בכמות הפסולת המוטמנת והן צמצום בתקציב הצבא. 
באיגרת מיוחדת שנשלחה לכלל חיילי צה"ל, ביקש ראש מנהלת הגנת הסביבה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, סגן אלוף אלי פז, כי המפקדים והחיילים ישתפו פעולה עם החברה החדשה ויקדמו את הנושא ביחידות.


פי.סי.חץ