המשרד להגנת הסביבה הורה לשטראוס להשקיע במיגון המפעל בעכו

המשרד להגנת הסביבה הורה לשטראוס להשקיע במיגון המפעל בעכו

הסכמת מפעל שטראוס למלא את כל התנאים שהציב המשרד למיגון פעילות האמוניה לא תסכן את הקניון

בעקבות הערר שהגישה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עכו, המשרד להגנת הסביבה הורה לשטראוס לערוך שורה של שינויים במיגון פעילות האמוניה במפעל בהשקעה של מיליוני שקלים. 
יודגש כי לאחר בדיקה יסודית של חברה בינלאומית וחוות דעת מפורטת של מומחה בעל שם עולמי בתחום הטיפול בחומרים מסוכנים, נקבע כי הסכמת מפעל שטראוס למלא את כל התנאים שהציב המשרד למיגון פעילות האמוניה, לא תסכן את הקניון. שטראוס תשקיע מיליוני שקלים במיגון המפעל ובמזעור הסיכון לאירוע חירום שמעורבים בו חומרים מסוכנים כתוצאה מפליטת אמוניה בה נעשה שימוש במקום.
החלטת המשרד התקבלה לאחר שהמפעל ביצע עבודה מעמיקה עם חברה בינלאומית המומחית לטיפול בחומרים מסוכנים. על בסיס עבודה זו וחוות דעת של מומחה נוסף בעל שם עולמי, נדרש המפעל לבצע, בין היתר, את הפעולות הבאות:
סגירת הרמטית ומיגון של כל הציוד המכיל אמוניה.
התקנת אמצעי בקרה המתקדמים ביותר בעולם.
מיגון בפני רעידות אדמה של כל המתקנים המכילים אמוניה במפעל או עלולים לסכן את המיכלים שבהם קיימת אמוניה.
התקנת ארובה בגובה של 20 מטרים מעל המבנה הגבוה ביותר במתחם.
שדרוג מערכת החשמל והתקנת מערכות גיבוי חשמליות מתקדמות.
הסכמתה של שטראוס להשקעה הכספית ומיגון הציוד הושגה רק לאחר שהמשרד הגיש ערר בחודש אוגוסט האחרון לוועדה המקומית לתכנון ובנייה עכו ובה נקבע כי המפעל וקניון עזריאלי הצמוד לו אינם יכולים לפעול זה לצד זה במצבו הנוכחי של המפעל וכי בכוונת המשרד לשלול את היתר הרעלים של שטראוס. פעולות אלה ייכנסו כתנאים בהיתר הרעלים החדש של המפעל. 


פי.סי.חץ