חשיבה ירוקה

חשיבה ירוקה

עקרונות תכנון מיזוג אוויר בשיטת הבניה הירוקה

מהנדס אבישי נוה

 

הבניה הירוקה היא גישה מערכתית כוללת לתכנון, לבניה ולתפעול של הבתים, המיושמת משלב התכנון המוקדם ועד למגורים בהם. 
הגישה הזו מביאה תועלת רבה, הן לדיירים המשתמשים בבתים והן לקבלנים הבונים אותם, על ידי הקטנת הצריכה של משאבים ושיפור תנאי המגורים בבתים. 
מטרת הבניה הירוקה היא ליצור סביבת מגורים בריאה ונוחה תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה. 
אבני היסוד של הבניה הירוקה הם: שימור משאבים טבעיים, הקטנת הפגיעה בסביבה, הגדלת היעילות האנרגטית של המבנה ושיפור איכות האוויר (בתוך הבית ומחוצה לו). על מנת להשיג יעדים אלה נעשה שימוש באסטרטגיות הבאות: 
א. בידוד תרמי יעיל של הגג, הקירות והחלונות.
ב. ניצול מסה תרמית ובידוד תרמי לחסכון באנרגיה לצורך חימום /קירור.
ג. תכנון יעיל וחסכוני של השטח בבית וניצולו.
ד. תכנון נבון של צורת הבית וכיוון העמדתו ל ניצול של אור טבעי, אוורור טבעי ואנרגית השמש, חיפוי אדמה וכדומה.
ה. מיקום הבית ותכנון הפיתוח והנוף סביבו באופן שיאפשר ניצול מרבי של מי נגר עילי להשקיה או להחדרה למי התהום ויבטיח שילובו בנוף, תוך מזעור היקף עבודות העפר (חפירה או מילוי). 
ו. שימוש באביזרים חוסכי מים ואנרגיה.
ז. שימוש במקורות אנרגיה נקיים (רוח, שמש).
ח. מיחזור פסולת, מים "אפורים" ומי ביוב.
ט. בחירה מדוקדקת של חומרי בנייה בהתאם לתכונות המפורטות להלן:
   1. חומרי בנייה שייצורם דורש מעט אנרגיה. 
   2. חומרי בנייה שאינם מתכלים (חציר, עץ וכדומה), שניתנים למיחזור או שכוללים מרכיבים ממוחזרים. 
   3. חומרי בנייה מקומיים. 
   4. חומרי בנייה בעלי קיים ארוך שעלות תחזוקתם נמוכה. 
   5. חומרים שאינם גורמים לפליטת גזים רעילים לאוויר.
י. ניצול יעיל של חומרי הבנייה להקטנת כמות פסולת הבניין.
יא. מזעור הפגיעה בסביבה.
יב. יעילות תחבורתית לדיירים. 
 
חלק מרכזי בבנייה הירוקה מהווה תכנון מערכות הבניין הכולל את: תכנון וביצוע מערכות החשמל, התברואה, חימום המים, ההסקה ומיזוג האוויר בבניין.
 

 מערכת אוורור ומיזוג אוויר 

התקנת מערכת אוורור תקרתי בבית יוצרת תנועת אוויר בבית, בהתאם לעונת השנה. בקיץ היא שואבת אוויר קריר מהחוץ ומוציאה את האוויר החם דרך חלל הגג החוצה. בחורף התנועה בכיוון הנגדי, הכנסת אוויר חם מחלל הגג פנימה לתוך הבית והוצאת האוויר הקר החוצה. 
התקנת מאווררים לסילוק האוויר החם מחלל הגג בכמות של 1 מ"ר לכל 150 מ"ר של גג, תקטין במידה רבה את חימומו בקיץ ותשפר את הנוחות התרמית בקומה שמתחתיו. 
התקנת מערכת סילוק אדים ועשן מעל התנור והכיריים במטבח תשפר את איכות האוויר בבית ותקטין את החם והלחות בו. 
מומלץ להתקין מסנני חלקיקים בעלי יעילות גבוהה (מסנני HEPA), בכניסת האוויר החוזר של מערכת מיזוג האוויר. מסננים אלה מפחיתים את כמות חלקיקי המיקרו באוויר הגורמים למחלות בדרכי הנשימה בכ-90%. 
העברת מובילי האוורור ("תעלות") בתוך החלל הממוזג תקטין את מידת איבוד האנרגיה במובלים. 
הקפדה על איטום הפתחים סביב מעברי מובילי האוורור תקטין את איבודי האנרגיה ותביא לחסכון בהוצאות התפעול של מערכת מיזוג האוויר. 
התקנת מערכת מיזוג אוויר בעלת יעילות גבוהה (מספר SEER גדול מ -3), אשר מנצלת גז קירור ידידותי לסביבה (ללא HCFC) תביא לחסכון באנרגיה ותמנע זיהום האוויר בגז הפוגע בשכבת האוזון. 
 

מערכת הסקה וחימום מים

הימנעו משימוש באח הפועלת על עץ הגורמת לזיהום אוויר ויעילותה האנרגטית מועטה. אם אתם מעדיפים את השימוש בעץ, התקינו תנורי חימום סגורים שיעילותם גבוהה וזיהום האוויר שהם גורמים קטן ב-70%-90% מזה של אח. 
מערכת חימום רצפתית (מערכת הידרונית), המבוססת על הזרמת מים חמים בצנרת העוברת בתוך רצפת הבטון, היא מהיעילות ביותר ומקנה הרגשת נוחות מרבית לדיירי הבית, מאחר שהיא מחממת את האוויר באזור בו החימום נדרש (בגובה האנשים). 
יש להשתמש במתקני הסקה על גז בעלת ניצול מרבי (90% ומעלה). מתקנים בעלי ניצולת כזו גורמים לזיהום אוויר מופחת וצורכים כמות מועטה יותר של דלק, מאשר מתקנים רגילים. 
הקפדה על בידוד תרמי יעיל של צנרת המים החמים תמנע איבוד אנרגיה רב ותקטין את הוצאות חימום המים. 
שימוש במערכת חימום מים על פי דרישה, המבוססת על חימום בגז, מביאה לחיסכון רב בהוצאות לחימום המים ובצריכת המים עצמה, מאחר שאין איבוד חום מדוד אגירת מים (שאין בו צורך במערכת זו) ואין צורך להמתין עד שיגיעו מים בדרגת החום הרצויה לנקודת הצריכה. 
 


פי.סי.חץ