הכנסות אלקטרה צריכה צמחו בכ-25% בשנת 2012

הכנסות אלקטרה צריכה צמחו בכ-25% בשנת 2012

ההכנסות הסתכמו בכ-2.49 מיליארד שקל הודות לפעילות המזגנים בחו"ל ורשת 'אייס'

 

קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה סיימה את הרבעון הרביעי של שנת 2012 עם עלייה של כ-43% בהכנסותיה לרמה של כ-633.1 מיליון שקל, לעומת כ-441.7 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2011. הצמיחה בהכנסות הרבעון נבעה בעיקרה מהכללתה של רשת "אייס אוטו דיפו", שנרכשה בתחילת הרבעון השני של 2012, ומפעילות המזגנים בחו"ל, שנרכשה על ידי הקבוצה בתחילת הרבעון הרביעי של 2012.
הרווח התפעולי של אלקטרה מוצרי צריכה צמח ברבעון הרביעי של 2012 בכ-57% לכ-14 מיליון שקל, לעומת כ-8.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2011.
הרווח מפעילויות נמשכות ברבעון הרביעי של השנה צמח בכ- 60% לכ-8.8 מיליון שקל, לעומת כ-5.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2011. הרווח מפעילויות נמשכות משקף את הפעילות השוטפת של החברה בנטרול פעילויות שהופסקו, ובעיקר את השפעת המהלך של הפסקת פעילות "אלקטרה מחשבים", עליו דיווחה אלקטרה מוצרי צריכה באוגוסט 2012. הרווח הנקי לאחר ההשפעה הנ"ל הסתכם ברבעון הרביעי של 2012 בכ-5.7 מיליון שקל, לעומת כ-3.4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2011.
בשנת 2012 כולה רשמה אלקטרה מוצרי צריכה עלייה של כ-25% בהכנסותיה לרמה של כ-2.49 מיליארד שקל, לעומת כ-1.99 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2011. העלייה נובעת בעיקר מגידול בפעילות במגזר מוצרי הצריכה, מהכללת הכנסות רשת "אייס אוטו דיפו" החל מהרבעון השני של השנה, ומהכללת פעילות המזגנים בחו"ל החל מהרבעון הרביעי.
הרווח התפעולי בשנת 2012 עלה בכ-15.6% לכ-99.3 מיליון שקל, לעומת כ-85.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מפעילויות נמשכות בשנת 2012 גדל בכ-15.7% לכ-62.6 מיליון שקל, לעומת כ-54.1 מיליון שקל בשנת 2011. הרווח מפעילויות נמשכות משקף את הפעילות השוטפת של החברה בנטרול פעילויות שהופסקו, ובעיקר את השפעת המהלך של הפסקת פעילות "אלקטרה מחשבים", עליו דיווחה אלקטרה מוצרי צריכה באוגוסט 2012. הרווח הנקי ללא נטרול ההשפעה החשבונאית האמורה, שהסתכמה בתרומה שלילית של כ-23.7 מיליון שקל, הסתכם בכ-38.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-54.4 מיליון שקל בשנת 2011.
במגזר מוצרי הצריכה רשמה החברה בשנת 2012 עלייה של כ-13.5% לכ-1.23 מיליארד שקל, לעומת כ-1.09 מיליארד שקל בשנת 2011. הרווח התפעולי של המגזר בתקופה האמורה עלה לכ-58.7 מיליון שקל, לעומת כ-55.6 מיליון שקל בשנת 2011. יצוין, כי העלייה הושפעה גם בעקבות רכישת פעילות המזגנים הביתיים של איירוול ב-1.10.12, אשר הניבה כבר ברבעון הראשון לפעילותה הכנסות בהיקף של כ- 56.5 מיליון שקל ורווח תפעולי של כ- 2.2 מיליון שקל.
במגזר הקמעונאות - בו פועלת אלקטרה באמצעות הרשתות ’מחסני חשמל’ ו’שקם אלקטריק’ - רשמה החברה בשנת 2012 הכנסות בסך של כ-1.13 מיליארד שקל, בדומה להכנסות בשנת 2011. הרווח התפעולי של המגזר הסתכם בכ- 25.8 מיליון שקל, בדומה לשנת 2011.
בעקבות רכישת הפעילות של רשת "אייס אוטו דיפו", החלה אלקטרה מוצרי צריכה להציג בדוחותיה הכספיים ברבעון השני מגזר חדש - "עשה זאת בעצמך". מגזר זה, הנכלל בדוחותיה החל מתאריך ה- 1.4.2012, הניב בשנת 2012 הכנסות בהיקף של כ- 398.6 מיליון שקל ורווח תפעולי של כ- 13.1 מיליון שקל.
ממאזנה של אלקטרה מוצרי צריכה עולה, כי ההון העצמי של הקבוצה מסתכם בכ-500.6 מיליון שקל, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-62 מיליון שקל במהלך שנת 2012. עוד עולה מהדו"חות הכספיים של הקבוצה, כי תזרים המזומנים בשנת 2012 מפעילות שוטפת הסתכם בכ-182.1 מיליון שקל. העלייה נובעת משינוי תנאי האשראי מול ספק מזגנים של הקבוצה ומאופי תנאי אשראי הניתן מספקים לעומת האשראי הניתן ללקוחות.
אלקטרה מוצרי צריכה, בשליטת קבוצת אלקו החזקות ובניהולו של יקי ודמני, פועלת בשלושה תחומים: ייצור, יבוא, יצוא, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי צריכה חשמליים, לרבות מזגנים, מוצרים "לבנים", מוצרי אלקטרוניקה ברי מים ועוד, רשתות שיווק למוצרי חשמל ו"עשה זאת בעצמך".
 


פי.סי.חץ