נגן לי ירדן

נגן לי ירדן

לראשונה מזה 50 שנה החלה לאחרונה הזרמה סדירה של מים נקיים לחלקו הדרומי של הנהר

במשך עשרות שנים הוזרמו לירדן בעיקר מי ביוב. לראשונה מזה 50 שנה החלה לאחרונה הזרמה סדירה של מים נקיים לחלקו הדרומי של הנהר.
בשלב הראשון יוזרמו כ-6 מיליון מטרים מעוקבים מים בשנה ולאחר שיסתיימו העבודות להקמת מכון לטיהור שפכים ועם כניסתו לפעולה ישוחררו לירדן 14 מיליון מטרים מעוקבים נוספים, כמות אותה צורכת היום החקלאות באזור. לאחר הקמת המט"ש יועברו לחקלאות מים מטוהרים והירדן ייהנה ממי כנרת.
חידוש הזרמת המים לירדן הוא חלק מפרויקט כללי להזרמת מים לנחלי ישראל הגוועים של רשות המים.
 


פי.סי.חץ