תאת הרוויחה כ-21.5 מיליון דולר ברבעון הראשון

תאת הרוויחה כ-21.5 מיליון דולר ברבעון הראשון

ההכנסות ברבעון הראשון הושפעו מעלייה ברמת ההכנסות בפעילות החברה בארה"ב

הכנסות תאת טכנולוגיות החברה ברבעון הראשון של 2013 הסתכמו בכ-21.5 מיליון דולר, בהשוואה לכ-20.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 
ההכנסות ברבעון הראשון הושפעו מעלייה ברמת ההכנסות בפעילות החברה בארה"ב - בתחום שירותי MRO למכלולים תעופתיים ובתחום תחזוקה וייצור מוצרי החלפת חום.
תאת הינה ספקית מובילה לפתרונות ניהול חום, הכולל פיתוח ויצור מגוון רחב של מחליפי חום ומערכות קירור ומיזוג אוויר, המשמשים במערכות מכאניות ואלקטרוניות בתעשיית התעופה ולשוק הצבאי והאזרחי.
הרווח התפעולי של תאת טכנולוגיות ברבעון הראשון של 2013 יותר מהוכפל והסתכם בכ-1.1 מיליון דולר, בהשוואה לכ-0.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נבע בעיקרו מגידול ברווח התפעולי בפעילות החברה בארה"ב כאמור לעיל.
הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון הראשון של 2013 גדל לכ-1.7 מיליון דולר, בהשוואה לרווח של כ-0.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ונבע, בין היתר, מחלקה של תאת טכנולוגיות ברווח שרשמה ברבעון החברה המוחזקת FAvS. 
הונה העצמי של תאת טכנולוגיות, נכון ל-31 במרץ 2013, עמד על כ-86.8 מיליון דולר. 
היקף המזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בתקופה זו עמד על 29.6 מיליון דולר. 
איציק מערבי, מנכ"ל תאת: "הרבעון הראשון של שנת 2013 היה מאתגר עבור שווקי התעופה והביטחון, אשר בשנת 2012 רשמו שיא במונחי מכירות ורווחיות. מספר מגמות השפיעו על הסביבה העסקית בשווקים הללו, בהן עליה בהיקפי תנועת הנוסעים והמטען בתעופה האזרחית הסביבה התחרותית ומחירי הדלק הגבוהים יחסית. יצרני מטוסים ומערכות בשווקי התעופה האזרחית ממשיכים להפגין גידול במכירות ובצבר ההזמנות שלהם ואילו בפעילות החברות הביטחוניות ממשיכה מגמת היחלשות שהחלה ב-2012, תוך המתנה להתבהרות חוסר הוודאות בשווקים הביטחוניים לאור המגבלות התקציביות בארה"ב ובאירופה". 
 


פי.סי.חץ