אלקטרה מוכרת את פעילות האלקטרו-מכניקה בבלגיה

אלקטרה מוכרת את פעילות האלקטרו-מכניקה בבלגיה

תמורת 154 מיליון שקל

אלקטרה מוכרת את פעילות האלקטרו-מכניקה בבלגיה תמורת 154 מיליון שקל.
קבוצת אלקטרה מוכרת פעילות האלקטרו-מכניקה שלה בבלגיה. במסגרת העסקה, ימכרו חברות הנמצאות בבעלותה המלאה של אלקטרה את אחזקותיהן (100%) בחברת דוויס הבלגית תמורת סכום של כ-154 מיליון שקל (כ-32 מיליון יורו). 
בעקבות העסקה תרשום אלקטרה רווח לפני מס, המוערך על ידי החברה בכ-63 מיליון שקל (כ-13 מיליון שקל) והיא צפויה להניב לקבוצת אלקטרה תזרים מזומנים פנוי נטו המוערך ב-120-130 מיליון שקל. העסקה כפופה למספר תנאים, ומועד ההשלמה שלה, להערכת אלקטרה, יהיה עד ליום 31.10.13.
לאחר העסקה פעילותה האלקטרו-מכנית הבינלאומית של אלקטרה בע"מ ממשיכה להתבצע במדינות אחרות במזרח ומערב אירופה כאשר הצמיחה תתרכז ביבשת אפריקה, בה היא פועלת באמצעות חברות בנות בגינאה, ניגריה ובאנגולה, אליה נכנסה הקבוצה אשתקד, והמתאפיינת בקצבי צמיחה גבוהים.
אלקטרה בע"מ דיווחה בחודש שעבר על תוצאות הרבעון הראשון של 2013, מהן עולה כי הקבוצה הציגה צמיחה של כ-17.3% בהכנסותיה לרמה של כ-866.4 מיליון שקל, ועלייה ברוח הנקי הכולל לכ-24.1 מיליון שקל. אלקטרה דיווחה, בין היתר, כי צבר העבודות של הקבוצה הגיע לסך של כ-6.8 מיליארד שקל, וזאת הודות להתרחבות בהיקפי הפעילות של הקבוצה בכל המגזרים העסקיים, ובעיקר בזכות פרויקט "עיר הבה"דים", בו שותפה הקבוצה הן כקבלנית מבצעת והן כקבלן התפעול, וכן הודות לרכישתה של חברת חופרי השרון, שהביאה לכניסתה של אלקטרה לתחום התשתיות בשוק הישראלי.
קבוצת אלקטרה בע"מ מקבוצת אלקו, בניהולו של איתמר דויטשר, נחשבת לאחת הקבוצות הקבלניות המובילות בישראל. הקבוצה פועלת כיום, באמצעות החברות הבנות שבבעלותה, בחמישה מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל; פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל; שירות, אחזקה וסחר; פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום, ומגזר הזכיינות.
 
 


פי.סי.חץ