אלקטרה בשנת 2013 נקודת האור בקבוצת אלקו

אלקטרה בשנת 2013 נקודת האור בקבוצת אלקו

הפסדי אלקו ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכמו בסך 58 מיליון ש”ח לעומת הפסד בסך 71 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד

ההפסד המיוחס לבעלי המניות של קבוצת אלקו לשנת 2013 הסתכם בסך 123 מיליון ש”ח לעומת הפסד בשנת 2012 בסך 30 מיליון ש”ח. ההפסד המיוחס לבעלי המניות ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם ב- 38 מיליון ש”ח לעומת הפסד בסך 59 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.
ההפסד לשנת 2013 הסתכם בסך 61 מיליון ש”ח, לעומת הפסד בסך 11 מיליון ש”ח אשתקד. ההפסד בשנת 2013 כלל הפסד ממימוש פעילות מופסקת בסך של 73 מיליון ש”ח. ההפסד ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם בסך 58 מיליון ש”ח לעומת הפסד בסך 71 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.
סך כל ההכנסות בשנת 2013 הסתכמו ב-6,808 מיליון ש”ח לעומת 5,856 מיליון ש”ח אשתקד. סך כל ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם ב- 1,604 מיליון ש”ח לעומת 1,483 ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.
 המכירות בשנת 2013 הסתכמו ב-6,690 מיליון ש”ח לעומת 5,695 מיליון ש”ח אשתקד. המכירות ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכמו ב- 1,600 מיליון ש”ח לעומת 1,538 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.
אלקטרה (54%) הייתה נקודת האור בקבוצת אלקו. החברה הציגה בשנת 2013 שיפור בתוצאות והתרומה שלה לרווח של אלקו הסתכמה ב-153 מיליון שקל, לעומת 107 מיליון שקל שנה קודם לכן. אלקטרה נהנתה ברבעון השלישי של 2013 מרווח נטו של 48 מיליון שקל ממימוש פעילות קבוצת דביס. 
לעומת זאת, אלקו הולנד (100%) הסבה לאלקו הפסד של 179 מיליון שקל, לעומת הפסד של 121 מלי וןשקל בשנת 2012. ההפסדים של אלקו הולנד בשנת 2013 נובעים בעיקר מהפעילות המופסקת של ACE מהן 121 מיליון שקל שנרשמו ממימוש הפעילות המפסידה.  
במקביל הודיעה הקבוצה כי יצרנית המזגנים המסחריים ACE S.A.S הצרפתית, שהיתה בשליטתה עד יוני 2013, נקלעה לקשיים בעקבותם מונה לה כונס נכסים. גרשון זלקינד ובניו, שמחזיקים בשליטה באלקו, אמנם מכרו את אחזקותיהם בחברה, אך מינוי הכונס עדיין עשוי להשפיע על הון החברה ועל דוחותיה.
ראשית, כל הרוכשים החדשים של החברה הצרפתית עדיין חייבים לאלקו מעל 10 מיליון שקלים, שאמורים להשתלם לחברה רק החל מ-2015. נוסף על כך, אלקו הולנד, חברה בת בבעלותה המלאה של אלקו, מחזיקה בנדל”ן שהושכר בחוזה שכירות ארוך טווח לחברה הצרפתית. השינוי במצב החברה עשוי להשפיע על דוחותיה של אלקו בצורה שתשקף את חוסר הביטחון בהעברת דמי החכירה מהמקום, שמסתכמים בכ-5.8 מיליון ₪.
בכך לא מסתיימת החשיפה של אלקו, שכן חברת הבת אלקטרה מוצרי צריכה מייצאת לחברה הצרפתית מוצרים המיוצרים במפעלה בישראל. יתרת החוב של כלפי אלקטרה צריכה מסתכמת בכ-8.5 מיליון שקל. בעקבות כך, אומדות בימים אלה ההנהלות של אלקו ושל אלקטרה צריכה את גובה הנזקים הצפויים בדו”חות לרבעון הראשון של 2014 שיפורסמו במאי.


פי.סי.חץ