גידול בביקוש למערכות מיזוג מסחריות בארה”ב

גידול בביקוש למערכות מיזוג מסחריות בארה”ב

נודע כי הסיבה המרכזית לביקוש הגדל היא המודעות לחסכון באנרגיה והרגולציה הקפדנית שנכנסה לתוקף.

הביקוש למערכות מיזוג אוויר מסחריות בארה”ב צפוי לגדול ב-3% עד שנת 2018 ולהסתכם ב-10.7 מיליארד דולר. נודע כי הסיבה המרכזית לביקוש הגדל היא המודעות לחסכון באנרגיה והרגולציה הקפדנית שנכנסה לתוקף. בנוסף, השיפור הניכר במצב הכלכלי של אזרחי ארה”ב בד בבד עם הגידול הצפוי בתעשיית המזון הנשענת על קירור מסחרי ואשר יתבטא בפריחה של רשתות המזון הקמעונאיות, עשוי אף הוא לתרום לביקוש.
יש לציין כי בניגוד למערב אירופה, הרגולציה האוסרת על שימוש בקררים הנחשבים למזיקים לסביבה במגזר הקירור והמיזוג המסחרי, טרם נכנסה לתוקפה ולמעשה תתבצע בשלבים כאשר רק בשנת 2020 ייאסר כליל השימוש בנוזלי הקירור הלא ירוקים.
יחד עם זאת, באוקטובר השנה צפוי המינהל האמריקאי לאיכות הסביבה, להכריז על הקדמת המועד בכשנתיים ל-2018.  כתוצאה מכך יאלצו גופים רבים להחליף את הצ’ילרים ומערכות מיזוג האוויר המיושנים והבזבזניים שברשותם, דבר שיקטין משמעותית את הנזק האקולוגי שנגרם כיום לסביבה בארצו של הדוד סם.
כאמור גורם נוסף שעשוי לתרום משמעותית למכירות תעשיית המיזוג המסחרי האמריקאית הנו היציאה ההדרגתית מהמיתון הכבד, דבר שמתבטא בין השאר בביקוש גובר לבתי עסק בתחום המזון בכלל ומרכולים וחנויות נוחות בפרט, שני צרכנים חשובים של תחום הקירור והמיזוג המסחרי.


פי.סי.חץ