אלקו גייסה 63.8 מליון ש”ח בהנפקת אג”ח

אלקו גייסה 63.8 מליון ש”ח בהנפקת אג”ח

המנכ”ל הנכנס של אלקטרה מוצרי צריכה זאב קלימי, יקבל 1.94 מיליון שקל בשנה

קבוצת אלקו מודיעה על תוצאות הנפקת אג”ח על פי דוח הצעת מדף: התמורה הכוללת ברוטו לחברה בגין הנפקת אגרות החוב (סדרה י”א) עומדת על 63.8 מליון ש”ח.
החברה הציעה עד 75 מיליון ש”ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה י”א ב-106.3% מערכן הנקוב, כמפורט בדוח הצעת המדף. אגרות החוב הוצעו במסגרת הרחבת סדרת אגרות החוב, בדרך של מכרז על מחיר היחידה אשר לא יפחת מ-1,063 ש”ח.
במכרז התקבלו 33 הזמנות לרכישת 60 אלף יחידות, כאשר כלל היחידות נתקבלו על-פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים. מחיר היחידה אשר נקבע במכרז הינו 1,063 ש”ח.
הקצאת היחידות במכרז נעשתה כך: 33 הזמנות לרכישת 60 אלף יחידות שנקבו במחיר שווה או גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.
בכך סך הכל תנפיק אלקו על-פי תוצאות המכרז 60 מיליון ש”ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י”א), כאמור בתמורה כוללת של 63.8 מיליון ש”ח.
בתוך כך פורסם כי המנכ”ל הנכנס של אלקטרה מוצרי צריכה זאב קלימי,  יקבל 1.94 מיליון שקל בשנה - שכר בסיס הגבוה ב־13.4% משכר הבסיס שקיבל המנכ”ל היוצא יקי ודמני במהלך שנת 2013. כך עולה ממסמכי זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות שנדרשים לאשר את הסכם ההעסקה של קלימי. 
מלבד לשכר הבסיס המשודרג, קלימי גם יקבל מענק חתימה שיכול להגיע לעד חמש משכורות. מענק החתימה ישולם לקלימי אם לא יצליח להגיע ליעדים שנקבעו לו בבונוס הרגיל - שנגזר מרווחי החברה לפני מס. מענק החתימה עומד על 550 אלף שקל בשנה, וזה בעצם הבונוס המינימלי שקלימי יקבל כמנכ”ל אלקטרה צריכה.
לפי מדינות השכר של אלקטרה צריכה, רווח לפני מס שנמוך מ־50 מיליון שקל בשנה לא יקנה למנכ”ל בונוס, אבל לפי הסכם ההעסקה של קלימי הוא עדיין יוכל לקבל עד חמש משכורות גם אם לא יעמוד ביעד הזה, וזאת בגלל מענק החתימה שנקבע לו. למרות זאת, אם קלימי יצליח להגיע לבונוס גבוה משלוש משכורות באמצעות אותם יעדי רווחיות, לא ישולם לו מענק חתימה כלל. במדיניות השכר של החברה נקבע כי הבונוס של קלימי לא יחרוג מ־3 מיליון שקל.
קלימי ששימש בעבר כמנכ”ל גלידות נסטלה, יקבל גם אופציות למניות החברה שעלותן הכוללת לחברה עומדת על כ־2.6 מיליון שקל, והעלות בשנת ההעסקה הראשונה של קלימי צפויה לעמוד על 650 אלף שקל. יתרת העלות תופרש בשנים הבאות עד 2018. בנוסף לכך, כמו המנכ”ל הקודם יקי ודמני, קלימי גם ייהנה ממשכורת 13, ומ־90 ימי הודעה מוקדמת במקרה של סיום העסקה.


פי.סי.חץ