הרווח לבעלי מניות אלקטרה עלה ברבעון השני ל-32 מיליון ש”ח

הרווח לבעלי מניות אלקטרה עלה ברבעון השני ל-32 מיליון ש”ח

ההכנסות במחצית הראשונה של 2014 הסתכמו לסך של כ-1.85 מיליארד ש”ח לעומת סך של כ-1.7 מיליארד ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-9%

 
חברת אלקטרה  פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2014. מהדוחות עולה כי הרווח הנקי לבעלי המניות של החברה ברבעון השני של השנה הסתכם ב-32.3 מיליון ש”ח, גידול לעומת רווח של 26.3 מיליון ש”ח לבעלי מניות אלקטרה ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות החברה מביצוע עבודות ומתן שירותים הסתכמו ברבעון השני של 2014 ב-948.6 מיליון שקל לעומת הכנסות של 916.9 מיליון שקל שנרשמו ברבעון המקביל בשנת 2013.
 ההכנסות במחצית הראשונה של 2014 הסתכמו לסך של כ-1.85 מיליארד ש”ח לעומת סך של כ-1.7 מיליארד ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-9% בעיקר עקב הגידול במכירות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל במגזר שירות, אחזקה וסחר, זאת בקיזוז ירידה בהכנסות מגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בחו”ל. בנוסף, רשמה החברה הוותיקה קפיצה של 19% ברווח הנקי, ל-58.5 מיליון שקל.
הרווח הגולמי ברבעון עמד על 91.2 מיליון ש”ח, זאת לעומת רווח גולמי של 82.6 מיליון במקביל אשתקד. הרווח התפעולי עלה ל-52.6 מיליון ש”ח מ-45.3 מיליון במקביל ב-2013.
הכנסות החברה ברבעון השני עלו בשיעור של 3.4% לסכום של 948 מיליון שקל, בעיקר בזכות גידול בפרויקטי הבנייה בישראל וגידול בפעילות האלקטרו מכאנית שלה, הכוללת בין היתר עבודות קבלניות להקמה של מעליות, קווי ביוב לוחות חשמל וכדומה במבנים מסחריים.  
היקף הגידול בהכנסות של אלקטרה זהה באופן מפליא לשיעור הגידול בהיקף התחלות הבניה במשק הישראלי בשנת 2013. בשנה זו הוחל בבנייתן של כ-44,340 דירות חדשות במשק, מה שבא לידי ביטוי בדוחות של אלקטרה גם ברבעון הראשון של שנת 2014 וגם ברבעון השני של השנה.  
אלקטרה נחשבת לאחת הקבוצות הקבלניות הגדולות בישראל, ופועלת בחמישה מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בארץ, פרויקטים למבנים ותשתיות בחו”ל, שירות, אחזקה וסחר, פיתוח והקמת נדל”ן בייזום ומגזר זכיינות. החברה נסחרת בבורסה לפי שווי של 1.75 מיליארד שקל, אחרי עלייה של 14% בערכה בשנה האחרונה.
המגזר שתרם ביותר לרווחיה של החברה הוא מגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל עם רווח תפולי של 57 מיליון שקל (46% מהרווח התפעולי) - גידול של 38% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה, על רקע העלייה בהיקפי הפרויקטים בישראל. כתוצאה מכך רשמה אלקטרה עלייה של 23% ברווח הנקי לבעלי מניותיה שהסתכם בכ-32 מיליון שקל ממהלך הרבעון השני של 2014. לעומת זאת, הרווחיות מפעילות הפרויקטים למבנים ותשתיות בחו”ל צנחה בתקופת הרבעון בכ-70% והסתכמה ב-4 מיליון שקל, וגם בתקופת המחצית היא נשחקה משמעותית.
איתמר דויטשר, מנכ”ל אלקטרה ציין  כי הצמיחה בהכנסות וברווחים “מבטאת את הצלחת האסטרטגיה המיושמת על ידי החברה בשנים האחרונות, להגדלת מקורות ההכנסה שלה ולהרחבת מעגל הלקוחות הפוטנציאליים לאורך כל שרשרת הייזום, ההקמה וההפעלה של פרויקטים. הכניסה לתחומי התשתיות, העמקת הפעילות בתחום הזכיינות והמשך הצמיחה של אלקטרה. צבר העבודות הגדל, המתקרב להיקף של 10 מיליארד שקל, מבטיח לאלקטרה הכנסות משמעותיות וצמיחה גם בשנים הקרובות”.


פי.סי.חץ