המאמץ משתלם

המאמץ משתלם

מעודד מההצלחה הנאה שנחל, משרד האנרגיה והמים ממשיך ביתר שאת את הקמפיין לחסכון באנרגיה באמצעות שתי תקנות חדשות יחסית שאמורות לחולל מהפך רבתי בתחום הצ’ילרים

בששת החודשים האחרונים נכנסו לתוקף שתי תקנות חשובות בתחום מיזוג האוויר:
יעילות אנרגטית מזערית ליחידת קירור מים חדשה ותקנת יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים, אשר מחייבת ביצוע בדיקת יעילות אנרגטית ליחידת קירור מים בעלת תפוקה של 250 טון קירור ומעלה אחת לשלוש שנים. במקביל, ערך משרד האנרגיה והמים מבצע להחלפת צ’ילרים ישנים ואשר נחל הצלחה נאה.
 
תביעות משפטיות נגד מפירי החוק
כל יחידת קירור מים חדשה מ-20 טון קירור ומעלה המיובאת לישראל, נדרשת על פי התקנה שנכנסה לתוקף בינואר השנה, לעבור אחת מהבדיקות הבאות: אישור “מעבדה” כמשמעותה לפי חוק הרשות הלאומיות להסמכת מעבדות, התשנ”ז - 1997; אישור תוצאות בדיקה על-ידי מעבדת   EUROVENT The European Committee of Air Handling and) Refrigeration Equipment Manufacturers)או   (American Refrigeration Institute) ARI; ואישור מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל לפי חוק המהנדסים והאדריכלים התשי”ח - 1958, שהוא בעל ניסיון מוכח של 10 שנים בתכנון, הקמה או תפעול יחידות קירור מים. “כל מה שאנחנו דורשים מהמהנדס הבודק הוא לקחת את הנתונים של יחידת הקירור, לעשות את החישובים ולוודא שהיחידה עומדת בדרישות של עומס חלקי ועומס מלא. המהנדס צריך להיות רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בעל מינימום 10 שנות ניסיון בתחום ויחד עם זאת הוא אינו חייב להיות רשום אצלנו. אבל אם הוא יהיה רשום אצלנו יהיה לכל הצדדים קל יותר. לכן, ניתן להירשם אצלנו באופן חד פעמי כמהנדס שמאשר צ’ילרים על פי דרישת יבואן או יצרן וכדומה”, אמר אדי בית הזבדי, מנהל האגף לשימור אנרגיה במשרד האנרגיה והמים בהרצאה שנשא לאחרונה בכנס אימק”ם 2000 (איגוד ישראלי של מהנדסי קירור ומיזוג אוויר) בכפר המכביה ברמת גן.
התקנה אם כן אוסרת על ייצור או יבוא, שיווק ומכירת צ’ילרים שאינם עומדים בדרישות הסף האנרגטיות החדשות אלא אם הוגשה לממונה חוות דעת מקצועית המעידה כי אותה יחידת קירור עומדת בדרישות היעילות האנרגטית המזערית. עם זאת, ניתן יהיה לייצר, לייבא ולשווק צ’ילרים שאינם עומדים בתנאי הסף בתנאי שיחידת הקירור נוצרה במיוחד לעבוד בתנאי סביבה קשים הגורמים ליעילות אנרגטית נמוכה, דוגמת חום חיצוני של למעלה מ-45 מעלות, במידה שהיחידה צוידה במערכת השבת חום ואזי יותר COP בקירור קטן ב-5% מהערך הנקוב בטבלה ו/או במקרים חריגים מטעמים שיונמקו באתר משרד האנרגיה והמים שכתובתו www.energy.gov.il. 
“כל הטפסים ממולאים ונשלחים באמצעות האינטרנט ואין צורך לשלוח לנו ניירת דרך הדואר. אנחנו בוחנים את המידע ומאשרים או לא. כמובן שאין לנו סיבה לא לאשר במידה ויחידת הקירור עומדת בכל תנאי הסף שקבענו. יש מצב של החרגה בו ניתן פטור למגיש בקשה שאינו עומד בקריטריונים שנקבעו בשל נסיבות מיוחדות”, הבהיר בית הזבדי. מקבלי ההחרגות לדבריו, יצטרכו להגיש מחדש את בקשותיהם לממונה בנושא מטעם משרד האנרגיה שנבחר לאחרונה במכרז,  ולעמוד בדרישות המינימום עד ה-31 לדצמבר 2015. “נודע לנו כי יוצאים כעת כל מיני מכרזים שבסיס ה-COP שלהם נמוך מהתקנות שקבענו. אנחנו ניכנס לאכיפה של הנושא תוך חודש- חודשיים ונגד מי שלא יעמוד בדרישות תוגש תביעה משפטית. זוהי עבירה פלילית לכל דבר ולא ניתן שיעשו צחוק מהחוק.  לא יתכן שיש חוק ואנשים יבואו  ‘לא ידענו ולא שמענו’! הנושא הזה כבר מפורסם ברבים כשנה וחצי”.
במקרה של הגשת אישור למשרד האנרגיה והמים על יחידת קירור מים, הרי שיש לצרף כאמור חוות דעת של בעל מקצוע מוסמך המציגה בדיקה וחישוב של COP,  יעילות ועומס חלקי (European Seasonal Energy Efficiency Ratio), ו(- IPLV  Integrated Part Load Value) ואישור EUROVENT ARI. המידע עובר ישירות למכס ולכן אין צורך להגיע למשרדי המכס עם האישור שמעניק משרד האנרגיה והמים אלא מספיק להביא את מס’ האישור שנשלח במייל למגיש הבקשה.
 
מהנדס בעל ניסיון של חמש שנים לפחות 
התקנה הנוספת שעומדת לשנות כליל את הנעשה בתחום הנצילות האנרגטית של יחידות קירור המים, היא התקנה שנכנסה לתוקף בראשון ליולי האחרון וקרויה יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים, התשע”ד - 2013. בית הזבדי ציין כי הוא ואנשיו בשלב זה לא מפעילים סנקציות נגד מי שאינו עומד בדרישה לביצוע בדיקת יעילות אנרגטית ליחידת קירור מים בעלת תפוקה של 250 טון קירור ומעלה אחת לשלוש שנים. “ידוע לנו שלוקח זמן להתרגל לנושא ולכן אנו נוהגים בהתאם. אנחנו דורשים שהבודק יהיה בודק מאושר: מהנדס בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתכנון, בהפעלה או בתחזוקה של יחידת קירור מים שהממונה אישר לו לבצע בדיקת יעילות אנרגטית בהתאם לדרישות שפרסמנו ברשומות ובאתר המשרד. אנו קוראים לבעלי המקצוע להירשם אצלנו ולדאבוני הרב עד כה נרשמו שניים בלבד. זה לא עולה כסף להירשם!”.
בעלים של יחידת קירור מים מעל 250 טון קירור חייב לערוך בדיקת יעילות אנרגטית של היחידה שבחזקתו אחת ל-36 חודשים לכל הפחות. צ’ילרים חדשים שנרכשו בשנה האחרונה ויירשמו אצל אנשי המשרד, יקבלו הארכה של מועד הבדיקה לעוד כשנתיים- שלוש שנים. החל מהראשון ליולי 2015, כל צ’ילר ממאה טון קירור ומעלה יהיה חייב בבדיקה. “אנחנו דורשים שהצ’ילרים יעמדו בדירוג COP לפי תקנה 2: א. טמפרטורת חוץ (מ”צ)*0.048 - גיל יחידת קירור (שנים)*0.048 - 4.468 COP≤. ב.COP≥4. דאגנו לכתוב את כל התקנות והדרישות באופן הבהיר והמפורט ביותר וכנראה שבשנה הבאה נצטרך לשבת ולהתאים את הדרישות לפי הצרכים של השנים הבאות”.
כיצד נאכפת התקנה בפועל ומי חייב בדיווח?
“החוק מקנה לנו סמכות להיכנס לכל מקום בו יש צ’ילר ולראות האם הבדיקה בוצעה או לא. היה ונראה שאנשים אינם מצייתים לחוק נגיש נגדם תביעות משפטיות. אנחנו לא מתכוונים לוותר ולהתפשר היות והודענו, התרענו ועל כוחות השוק להתאים את עצמם למציאות החדשה. חובת הדיווח על ממצאי הבדיקה היא תוך שבועיים ועל הגשתה אחראי המהנדס נגדו הוגשה התביעה או על ידי בעל הצ’ילר”.
מה קורה אם לא עומדים בדרישות שלכם?
“תהיה בדיקה חוזרת לא יאוחר משלושה חודשים מקבלת הדו”ח ואם לאחר מכן היחידה אינה עומדת בדרישות התקן הרי שיש להחליף את הצ’ילר.  לכן,יש לנקוט באמצעים הדרושים לשיפור היעילות להימנע מהוצאה מיותרת. אנחנו בפירוש נשבית צ’ילרים שאינם עומדים בדרישות! מה גם שמדובר בקנס של מעל 5,000 שקל! התקנות נכנסו לתוקף בראשון לשביעי 2014 ויתרחבו באותו מועד בשנת 2015”.
 
חסכון של 50 מיליון קוט”ש מהמכרז להחלפת צ’ילרים
בנוסף, לתקנות החדשות ערך משרד האנרגיה ומים מבצע נרחב להחלפת יחידות קירור מים מיושנות שיצא לדרך בספטמבר 2013. המשרד הציע במסגרת הפרויקט למעוניינים  מענק בשיעור של עד כ-30% מהיקף מיזם, ובלבד שהסכום לא יעלה על 250 אלף ש”ח. 50% מסך התמיכה שתאושר למפעל שיבקש לעבור את הליך ההחלפה ישולם מיד עם סיום התקנת הצי’לר בעוד שיתרת התמיכה תשולם לאחר הצגת האישור בדבר גריטת הצ’ילר הישן. הקריטריונים לקבלת המענק כוללים את הסעיפים הבאים: סך ההשקעה בפרויקט חייב לעמוד על 100 אלף ש”ח לפחות (כולל מע”מ), התקנת הצ’ילר החדש ייעשה תוך לא יותר מ-12 חודשים מהמועד שנקבע, אורך החיים המינימאלי של הפרויקט חייב להיות לפחות 5 שנים, הפרויקט לא יכול לקבל מימון ממשלתי נוסף ולא תינתן תמיכה בעבור עלויות שהוצאו טרם מועד הגשת הבקשה. 
עד כה הוחלפו במסגרת הקמפיין מתוך כ-109 בקשות שהוגשו, 84 צ’ילרים שעמדו בקריטריונים בעלות כוללת של 13 מיליון שקל. סך כל החסכון שהושג כ-50 מיליון קוט”ש לשנה או כ-4 מיליון קוט”ש בחודש. בית הזבדי הבטיח כי בקרוב ייצא המשרד במכרז נוסף שאת תקציבו אין הוא עדיין יודע “אבל זה יהיה יותר מחמישה מיליון שקלים. צר לי שהמכרז שוב ייצא בהתרעה קצרה למדי אבל זה בגלל אילוצים הנובעים מהתנהלות הממשלה בכל הקשור לשחרור תקציבים. לכן, לקחתי את המכרז הישן ושדרגתי אותו על בסיס כל השאלות שקיבלנו. השתדלנו למזער את כל האי ודאויות ולפזר את כל הערפל. 
“אני מאוד מקווה שהמכרז יהיה אטרקטיבי דיו כדי לאותת לכוחות השוק כמה כדאי ומשתלם להחליף את הצ’ילרים הישנים והבזבזניים, וכי מדובר בהשקעה המחזירה את עצמה בריבית ד’ריבית תוך פרק זמן קצר למדי”.
 
 
 
 


פי.סי.חץ