Lean בזמנים של שינויים כלכליים

Lean בזמנים של שינויים כלכליים

כדי להפיק את המירב מיישום עקרונות Lean יש לבחון את הסביבה התחרותית והעסקית בה החברה פועלת. בחינה כזו תניב תוצאות טובות ואיכותיות יותר

עופר דוב
Lean הינה פילוסופיה ניהולית שמכוונת ליצירת יתרון תחרותי ע"י מתן דגש על מצוינות תפעולית.
אחד האתגרים ביישום Lean הינו להתאים את תוכנית היישום לאופי הארגון, לסוג פעילותו ולמטרות אותן הארגון הגדיר לעצמו. יש לתפור לכל חברה את תוכנית היישום תוך בחירה נכונה של כלי ה- Lean המתאימים מתוך ארגז הכלים, כמו גם תזמון נכון של יישומם לאורך תהליך ההטמעה בארגון.
בהכנת תוכנית יישום ה-Lean בארגון, נהוג כמובן לקחת בחשבון את אופי הפעילות הספציפי של החברה והגורמים הפנימיים שבבסיס פעילותה (כמו תהליכים, ציוד, מבנה עלויות, משאבי אנוש ותרבות ארגונית). בנוסף, בהיותו של תהליך היישום מושתת על חבילת כלים טקטיים אך משרת מטרות אסטרטגיות, נדרש להתאימו גם לגורמים חיצוניים לחברה. שינויים העלולים לשנות מהותית את התנהלות החברה בסביבתה העסקית, שינויים בתנאי התחרות עם כניסתם או יציאתם של מתחרים, שינויים במחירי חמרי הגלם, שינויים בהוצאות נילוות (הובלה, טיפול בפסולת וכד'), מצב כלכלי (צמיחה או מיתון), וכן שינויי חוק ורגולציה, כל אלה אינם בשליטתם של רוב הארגונים אך השפעתם על הפעילות העסקית של החברה משמעותיים ביותר.  
 
היתרונות ביישום Lean בתנאי שוק שונים
כדי להפיק את המירב מיישום עקרונות Lean יש לבחון את הסביבה התחרותית והעסקית בה החברה פועלת. בחינה כזו תניב תוצאות טובות ואיכותיות יותר. 
בעיתות צמיחה, יישום ה-Lean ראוי שיתמקד בהרחבת יכולות לצורך הגברת ייצור וניצול מרבי של המשאבים שיתמכו בהגברת התפוקה. הדגשים התפעוליים המרכזיים יהיו על:
הגברת נצילות המכונות (OEE) לתמיכה בתפוקות המוגברות;
הקטנת ה- Lead Time (LT) למתן מענה מהיר ללקוחות המתדפקים;
שיפור זרימת החומר לתמיכה בעמידה במועדי אספקה ((OTD;
 
בעיתות יציבות כלכלית, תהליך יישום ה-Lean ראוי שיתמקד בהגדלת נתח השוק. הדגש בתוכנית היישום צריך להיות על שיפור יעילות  תפעולית, כך שהחיסכון התפעולי המושג יוכל לשמש ליתרון תחרותי שיתמוך בהגדלת נתח השוק. במצב כלכלי זה, הדגשים בתוכנית היישום יהיו על:
הקטנת עלויות כוללת (חומרי גלם, חרושת, עובדים);
גמישות תפעולית – למענה מהיר לשינויים בדרישות הלקוחות;
בעיתות האטה ומיתון, יישום נכון של עקרונות ה-Lean יסייע לחברה להחזיק את הראש מעל המים ולעבור את התקופה הקשה תוך מינימום נזקים. בתקופות קשות כאלה, המאמץ צריך להתרכז בשלושה היבטים עיקריים: 
בצמצום עלויות – בהתאם למבנה העלויות הספציפי בחברה ועפ"י סדר העדיפויות שמכוון לטיפול במרכיבים המשמעותיים יותר בהקדם;
בהורדת מלאים - הורדת המלאים אמורה לסייע במימוש מירב הערך הכספי המושקע במלאי והפיכתו למזומנים וכן במזעור סיכונים;
תיעוד ועבודה סטנדרטית – לצורך התמודדות עם שינויים משמעותיים בהרכב כ"א. יש לקבוע תהליכים ולתעד מידע למניעת אובדן ידע חיוני.
 
התאמות בתוכנית תוך כדי יישום 
יישום Lean הינו תהליך ממושך האורך כ-12-24 חודשים. לכן הסבירות להשתנות בתנאי שוק הינה גבוהה. לפיכך, תוכנית יישום נכונה וטובה צריכה לקחת בחשבון מגנוני בקרה ותיקון מתאימים. 
האחריות לבקרה וביצוע שינויים בתוכנית היישום, ולהתאמתה לתנאים המשתנים חלה באופן טבעי על וועדת ההיגוי. בנוסף לבקרת תהליך היישום באופן שוטף, עליה גם לבחון תדיר את הגורמים החיצוניים ולבצע שינויים מתאימים בפעילות במספר היבטים:
לו"ז הפעילות – קידום פעילויות מסוימות על פני אחרות, מתן מענה נכון ומהיר לצרכים המשתנים;
מדדי הפרויקט – התאמת מערכת מדדי הפרויקט לבחינה נכונה ואמיתית של ההתקדמות לצורך ביצוע תיקונים באופן נכון ומבוקר יותר;
המבנה הארגוני – חיזוק תחומי הפעילות עפ"י הדגשים המשתנים, התאמת כ"א לשינויים והגברת הגמישות התפעולית, והיערכות נכונה לצמיחה עתידית;
 
Case Study - Korden
AMCG, חברת הבת הבינלאומית של קבוצת הייעוץ אביב, מנהלת מזה כשנה פרויקט שעוסק בתכנית יישום Lean. הלקוח, מפעל מתכת Korden שבקליפורניה - ארה"ב, השייך לתאגיד UTC העולמי, מספק ריהוט מתכת וציוד לענף הבנקאות. המפעל ביקש להשיג שיפורים תפעוליים, כשהדגש היה על שיפור הרווחיות ושיפור צווארי בקבוק להתאמה לצפי גידול במכירות. נבנה סט מדדי פרויקט שיוכל להעריך את ההתקדמות למול היעדים: פרודוקטיביות, OEE, נצילות שטח (מתוך מחשבה על שימוש אפשרי עתידי), עלות אי איכות, LT, ו-OTD. 
זמן קצר לאחר תחילת הפרויקט נראו סימנים ראשונים של האטה, שהתפתחו בהמשך למשבר הכלכלי הגדול. בתגובה מהירה לשינויים שהתחוללו, שונו במעט סדרי העדיפויות בכדי לקדם ככל הניתן, תוצאות והישגים מהירים. תשומת לב ניתנה גם למדדים, כך שיתאימו למצב מכירות בירידה. כל השיפורים שכבר בוצעו וממשיכים להתבצע באופן שוטף, הביאו לעליה של כ-50% בפרודוקטיביות, לשיפור של כ-60% ב-OEE וזרימת חומר משופרת שכוללת הורדת מלאים בכ-20%. סך השיפורים הביא לביטול מוחלט של משמרת שנייה, להחזרה של עבודות שבוצעו ע"י קבלני משנה, ובסיכום – היוו את הגורם המשמעותי ביותר במניעת הפסדים. 
בנוסף, יישום ה-Lean היווה את הגורם המרכזי בהצלחת החברה במבדקים פנימיים למצוינות תפעולית ובטיחות, והעלה את קרנו בתאגיד לרמה של מועמדות להצטיינות נשיא התאגיד לשנה זו. הושגו הישגים ניכרים וחסרי תקדים בתולדות הקונצרן, כולל עמידה כמעט מלאה בכל היעדים, כולל רווחיות. סמנכ"ל התפעול בKorden- אמר על התהליך: 
"במצב הכלכלי הנוכחי, ללא יישום ה-Lean, אין סיכוי ש- Korden, כספק לסקטור הפיננסי, הייתה רווחית השנה".
שיטה יעילה ומוכחת
יישום Lean בארגון הוא תהליך עמוק, ארוך ויסודי, תהליך הנוגע לתרבות הארגונית, לתהליכי העבודה והניהול, ליחסים בין העובדים בתוך הארגון ולסביבה החיצונית. יישום נכון של מתודולוגית ה -Lean צריך לכלול איזון עדין בין דבקות במטרה וגמישות נדרשת בהתאמת המטרות ודרכי השגתן. 
חוסר גמישות עלולה להביא להשגת מטרות ששוב אינן תומכות במטרות האסטרטגיות של הארגון, גמישות מוגזמת עלולה להביא את הארגון לאובדן מיקוד ארוך טווח.
בעיתות האטה כלכלית, כשחברות ממילא נוקטות בפעילויות מנע והתאמה (צמצומים, סגירת פעילויות וכד') קיים יתרון משמעותי בביצוע הפעולות הנדרשות באופן מתודולוגי ומושכל, בכדי לצמצם נזקים ולהכין את הארגון טוב יותר לצמיחה עתידית. ה-Lean כפילוסופיה וכסט כלים ניהוליים טקטיים, הינו שיטה יעילה ומוכחת להשגת מטרות אלה.
הכותב הנו  יועץ בכיר AMCG. מידע נוסף ב:ofer.dub@amcgusa.com
 


פי.סי.חץ