צמיג מחודש

צמיג מחודש

חידוש הצמיגים מאריך את חייהם ומסייע בשמירה על איכות הסביבה

ג'קי רווח, ראש ענף רכב, מכון התקנים הישראלי

במהלך השנים האחרונות איכות הצמיגים של רכבים מסחריים ואורך חייהם גדלים בהתמדה (רכבים מסחריים: משאיות מעל 4 טון, אוטובוסים, רכב מיוחד ורכבים חקלאיים).
ממחקרים שפורסמו בעולם עולה כי אורך חיי צמיג שיוצר בשנות השמונים עמד על 28,000 מייל, בעוד שצמיג שיוצר בשנת 2000 אורך חייו גדל ל 43,000 מייל. מכאן, שישנה כדאיות טכנולוגית וכלכלית לחידוש צמיגים.
בנוסף, וחשוב אפילו יותר, חידוש הצמיגים מסייע בשמירה על איכות הסביבה. הממוצע השנתי של פסולת הצמיגים מרכבים מסחריים נאמד ב – 23,190 טון. חידוש הצמיג מגדיל את אורך חייו בפרק זמן נוסף ובכך מקטין את כמות הצמיגים השנתית היוצאת מכלל שימוש ומזהמת את הסביבה.
חידוש הצמיגים לרכב "תיקון וחידוש צמיגים פנימטיים לרכב מסחרי" מעוגן בתקן ישראלי 1120 חלק 2. התקן עודכן בדצמבר 2004 והוא מבוסס על תקנה אירופאית 109 ECE. התקן עצמו חל על חידוש צמיגים המיועדים להתקנה ברכב משא בעל כושר מהירות של למעלה מ 80 קמ"ש, שיוצר בהתאם לתקינה אירופאית, אמריקאית או יפנית.
כדי לחדש צמיגים, נדרש אישור מהמפעל לחידוש צמיגים להיות בפיקוח מעבדה לרכב (סעיף 5 בתקן). הדרישה לפיקוח מעוגנת בגוף התקן. בישראל, המפעלים המאושרים לחידוש צמיגים מדווחים לוועדה מקצועית לרכב (בהתאם לתקן הישראלי 1120 חלק 2).
חידוש צמיג מוגדר בסעיף 2.3.7 בתקן כפעולה של: "איכשור מחדש של צמיג על ידי החלפת הסוליה הבלויה".
חידוש הצמיגים לא נעשה באופן אוטומטי. הצמיגים שאינם מורשים לעבור חידוש הם:
• צמיגים עם סדקים בגומי
• שברים בגוף הצמיג
• צמיג בו נמצאה כמות משמעותית של שמנים וכימיקלים
• צמיג שגילו מעל 4 שנים
• צמיג שחודש פעמיים
• צמיג שהמרחק בין התיקונים בקדחים קטן מ- 30 ס"מ
• צמיג עם  4 תיקונים

כיצד מבוצע החידוש בפועל
תחילה ממיינים את הצמיגים ומוודאים כי יכנסו לקו הייצור רק הצמיגים העומדים בקריטריונים לחידוש. תהליך האיכשור מתחיל בחריטת הסוליה הישנה. כיום החריטה ממוחשבת כך שלמחרטה מוזנות המידות הייחודיות לסוג הצמיג המחודש. לאחר סיום ביצוע החריטה מתגלים הפגמים. תיקון הפגמים מבוצע על סמך מפרטי תיקון הדוקים שמטרתם היא תיקון הקדחים ומניעת חידוש צמיג בו קיים חשש להפרדה של השכבות או הופעת חלודה בחוטי הפלדה שנחשפו בסוליה.
לאחר תיקון הפגמים בצמיג שנחרט, מבוצע חיבור של סוליה חדשה על גבי תווך של קושינג  גומי. הידוק הסוליה החדשה נעשה בצורה מכאנית מאחר ובהמשך יבוצע גיפור בטמפרטורה נמוכה. במסגרת ההכנה לגיפור, הצמיגים מוכנסים למעטפת היוצרת תת ואקום של 0.8-0.5 באר (לחץ).
הצמיגים הנדרשים לחידוש מוכנסים לתנור גיפור קר המוגדר כגיפור בטמפרטורה של 99 מעלות צלזיוס, בלחץ של 6 באר, כאשר כל צמיג נמצא בתת ואקום במשך מספר שעות.
התקן מגדיר: עובי החומר המקורי לאחר השיוף, העובי הממוצע של כל  חומר חדש, תנאי השירות של הצמיג המחודש כך שלא יוצגו סמלי מהירות או דרגת עומס גבוהה ממה שהוגדר בצמיג המקורי.
אחת לשנה לכל מפעל נדגמים צמיגים מחודשים שנשלחים לבדיקה של העמסה דינאמית בגלגל מבחן.
בצמיגים שעברו חידוש עלולים להתרחש שני ליקויים עיקריים:
1. הפרדה- ההפרדה הינה תופעה במהלכה סוליית הצמיג המחודש ניתקת מהמדרס. תופעה זו משויכת בעיקר לליקוי בתהליך החידוש.
2. קרע- הקרע מופיע בדרך כלל בדופן הצמיג. תופעה זו נובעת בעיקר מבעיה באיתור ומיון הפגמים בתחילת תהליך החידוש (פגמים שהיו קיימים מלכתחילה בצמיג).
לסיכום: חידוש צמיגים לרכב מסחרי הינו דבר חיובי אם הוא מתבצע על פי ההוראות והתקנים. חידוש הצמיגים מסייע בהגנה על איכות הסביבה.
 


פי.סי.חץ