זמן אמת

זמן אמת

כיצד ביצוע תהליך אנליטי לאיכות השפכים בזמן אמת בעזרת ציוד מתוצרת חברת LAR יפתור את בעיית זיהום מקורות המים?

אלעד ברעם, מהנדס בקונטאל אוטומציה ובקרה
שימוש נכון בציוד אנליטי לניטור איכות השפכים חוסך עלויות, חוסך זמן, מונע קנסות והוצאות מיותרות ומעל לכל מאפשר למפעלים ליישר קו מול תקנות איכות סביבה ובכך לתרום למאמץ על שמירת איכות הסביבה.
שפכים תעשייתיים מכילים חומרים שונים בהתאם לסוג התעשייה שממנו הם נוצרים, כגון מתכות כבדות, חומרים כימיים שאינם מתפרקים, חומרים ותרכובות אורגניים, מלחים בריכוז גבוה במיוחד (בעיקר מתהליך הכשרת הבשר במשחטות) ועוד. שפכים לא מטופלים מהווים סיכון לבריאות האדם הן כמקור מזון לחיידקים גורמי מחלות והן כמקור לרעלים ולחומרים מסרטנים.
על פי חוק הרשויות המקומיות משנת 1962 על הרשויות האזוריות לטפל בביוב של תושביה ולהזרימו למתקן טיהור שפכים ובתמורה לגבות מהתושבים אגרת ביוב. למרות חוק זה, ברוב הרשויות המקומיות הטיפול בשפכים מתעכב שנים רבות. התוצאה היא שבתקופה ארוכה זו הביוב מוזרם ישירות לנחלים או לים, וגורם לזיהום של הקרקע, מי התהום, הנחלים והים.
לאחר שנחלים רבים בארץ זוהמו, חופים ובארות נסגרו, קרקעות הורעלו בגלל הזרמת ביוב לא מטופל, הגיעו קברניטי המדינה למסקנה שיש להחיל את החוק הוותיק ולטפל בשפכים באופן עקבי, תוך פירוט הדרישות והתקנים בצורה מקצועית והקצאת משאבים בהתאם.
משנת 1965 עד 1996 לא נחקקה אף תקנה חדשה בנושא טיפול בשפכים. מ- 1996 עד 2006 נחקקו תשע תקנות חדשות, בין השאר לגבי מניעת זיהום מים על ידי שפכי תעשייה, מניעת זיהום על ידי דלק, טיפול בבוצה הנאספת לאחר טיהור המים במתקן הטיהור ועוד.
אחת התקנות הידועות יותר בנושא טיפול בשפכים הינו תקן וועדת ענבר שהתקבלה רשמית בשנת 2005 על-ידי המשרד לאיכות הסביבה. התקנה קובעת את איכות הקולחין המותרים להזרמה לנחלים על-ידי פירוט רשימה של פרמטרים ביולוגיים, פיסיקליים וכימיים אשר מגדירים את איכות השפכים. קבוצת פרמטרים בולטת מאוד בתוך רשימת הפרמטרים של וועדת ענבר הם מדדי BOD, COD, TOC. שלושת המדדים האלו הינם אינדיקציה לקיום של חומר אורגני בשפכים שמתוכם ניתן להסיק מסקנות נוספות לגבי איכות השפך.
היות ומפעלים רבים מייצרים שפכים תעשייתיים בעלי עומס אורגני גבוה ולמרות החוק המחייב, מתקני טיהור שפכים אזוריים רבים אינם מסוגלים לעמוד בעומס של כל יצרני השפכים שבאזור אחריותם. אי-לכך נדרשים מפעלים רבים לבצע תהליך אנליזה וטיפול פנימי (In-House) לשפכים שנוצרים במפעל.
במידה והשפך לא עונה על דרישות המקסימום המותר להזרמה למתקן טיהור השפכים האזורי, יש לבצע בתוך המפעל טיפול להטבת איכות השפך ולאשרר את אפקטיביות הטיפול לפני הזרמתו למתקן טיהור השפכים האזורי.
ביצוע תהליך אנליטי לאיכות השפכים בזמן אמת הינו אתגר מורכב ברמה המעשית. במקרים רבים, מפעלים משתמשים בשירותי מעבדה חיצונית על מנת לקבל אינדיקציה לגבי איכות השפכים. בתהליך זה נשלחות דגימות שפכים אל מעבדה מוסמכת שבה מתבצע תהליך אנליטי שאורך כמה ימים שבסופו נקבעת האיכות ה"היסטורית" של השפכים היות והשפכים שנדגמו כבר הוזרמו למתקן טיהור השפכים האזורי  – לעיתים מזוהמים.
הציוד האנליטי של חברת LAR פותר בעיה זו מכיוון והוא מאפשר לקבל תוצאה בזמן אמת לגבי איכות השפכים. יתר על כן הוא מאפשר להתחבר לשאר אביזריי המערכת על מנת לכוון את זרם השפכים למקום הנכון בהתאם לאיכותו בזמן אמת וללא התערבות יד-אדם. 
המשמעות המעשית של התהליך היא בכמה מישורים; ראשית קבלת תוצאה בזמן אמת מאפשרת להזרים רק את השפכים שעומדים בתקן אל מתקן הטיהור האזורי ובכך להימנע מעלות קנסות ומניעת יצירת תדמית ציבורית-סביבתית שלילית.
מעבר לכך, קבלת תוצאה בזמן אמת מאפשרת לטפל רק בשפכים בעלי עומס אורגני גבוה. התוצאה היא ירידה משמעותית בנפח השפכים הדורשים טיפול In-House והארכת זמן השהייה במתקן הטיפולIn-House  , דבר שמעלה את רמת יעילות הטיפול.
קבלת תוצאה בזמן אמת חוסכת כסף וזמן עבודה מול מעבדות חיצוניות וגורמים אחרים.
המפעל מקבל תוצאה אמיתית בזמן אמת על איכות השפכים שמיוצרת בו, דבר שיכול להוות אינדיקציה ליעילות ואיכות הייצור ויכול בקלות יחסית לאפשר איסוף נתונים על מנת לחקור ולמצוא מהם מוקדי הזיהום העיקריים בייצור ולטפל בהם נקודתית.


פי.סי.חץ