מחצית מהמפעלים שנבדקו אשתקד מזהמים

מחצית מהמפעלים שנבדקו אשתקד מזהמים

ננקטו הליכי אכיפה נגד מפעלים שנמצאו חורגים ונגד מנהליהם

במסגרת פרויקט בדיקות הפתע בארובות מפעלים, שעורכים רכזי איכות אוויר במחוזות ובאגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה זו השנה השמינית, נמצא כי 50% מהמפעלים שנבדקו בשנת 2008 חורגים מן התקן המותר לפליטת מזהמים לאוויר.                             
בשנת 2008 בוצעו 466 בדיקות פתע ב- 42 מפעלים וב-72 מתקנים לעומת 377 בדיקות ב- 50 מפעלים וב-87 מתקנים בשנת 2007. בדיקות הפתע כללו לקיחת דגימות אוויר מארובות המפעלים וניתוחן.                                                                                                           
21 מפעלים (המהווים 50%) מבין המפעלים שנדגמו נמצאו חורגים ונגד מנהליהם ננקטו הליכי אכיפה. יש לציין, כי מרבית המפעלים נקטו בפעולות להפחתת פליטות ולעמידה בתקני הפליטה בעקבות גילוי הממצאים והליכי האכיפה המנהליים. (יודגש, כי מרבית המפעלים שבהם בוצעו הבדיקות הינם מפעלים בעלי פוטנציאל זהום אוויר גבוה).                        
השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, מסר כי אינו מוכן להשלים עם המצב שבו אחוז גבוה מהמפעלים חורג מהמותר ומסכן את בריאות הציבור, ולפיכך הנחה את הדרג במקצועי במשרדו לנקוט יד קשה בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותו אל מול מפעלים אלו.                
השר ארדן הדגיש, כי כניסת
חוק אוויר נקי לתוקף בעוד כשנה תאפשר למשרד להגנת הסביבה לנקוט אמצעי אכיפה מרתיעים ומחמירים יותר כנגד מפירי החוק. במסגרת החוק תוגבל משמעותית כמות המזהמים הנפלטים מהמפעלים, והמפעלים הגדולים יחויבו להצטייד בהיתר פליטה המבוסס על שימוש בטכנולוגיות הטובות ביותר הקיימות לצמצום הזיהום הנפלט.                                                                                                            
ארדן הוסיף, כי החוק יטיל אחריות אישית על מנהלי המפעלים החורגים ויאפשר לתת קנסות גבוהים ועונשי מאסר עד שלוש שנים לאלו שיפרו את ההוראות. החוק יאפשר גם להטיל בהליך מהיר עיצומים כספיים בגובה מאות אלפי שקלים על מפעלים שלא יבצעו את הוראות החוק או הנחיות המשרד להגנת הסביבה.                                                         
ממלא מקום ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה, אבי מושל, מסר, כי "בדיקות הפתע הן כלי של המשרד להגנת הסביבה לבדוק את עמידתם של המפעלים בערכי הפליטה שנקבעו להם. המשרד להגנת הסביבה פועל להסדרת הפליטה מהמפעלים החורגים ולמיצוי הדין עימם, ככל שהחקיקה הנוכחית מאפשרת זאת. צעדי האכיפה של המשרד להגנת הסביבה להפחתת זיהום האוויר חייבים להימשך בנמרצות כדי לוודא, כי המפעלים מפנימים את המסר ומתקנים כל ליקוי שגורם לחריגה באופן מיידי".                                                   


פי.סי.חץ