תערוכת אקלימה - אוקטובר 2009

תערוכת אקלימה - אוקטובר 2009

תמונות מזכרת באדיבות ירחון Cool Air
פי.סי.חץ