חלון הזדמנויות

חלון הזדמנויות

משבר האקלים יכול להוות מנוף כלכלי חשוב למדינת ישראל

"הערכות ישראל למשבר האקלים צריכה לשמש מנוף למהפכה כלכלית וסביבתית בישראל...הפחתת הפליטות תביא לשיפור משמעותי באיכות האוויר אותו נושמים תושבי המדינה. בכוונתי להמליץ בפני הממשלה להביא ליישום פוטנציאל ההפחתות השאפתני ביותר של גזי חממה בישראל, ובכלל זה קביעת יעד של 25% אנרגיות מתחדשות בישראל", אמר לאחרונה השר להגנת הסביבה גלעד ארדן במסיבת עיתונאים בה הוצג דוח מקינזי.

הדוח  ממפה, לראשונה בישראל, את פוטנציאל הפחתת הפליטות של גזי חממה, ומספק בסיס נתונים שיאפשר לממשלה לקבוע יעדים להפחתת פליטות ולהתאים את ישראל להערכות העולמית למאבק בשינויי האקלים.

ארדן הבהיר כי בכוונתו להוביל את ישראל להיערך בהתאם למאבק העולמי בשינויי האקלים, תוך שיפור הסביבה בה אנו חיים. "אין, לא היה ולא יהיה חלון הזדמנויות כפי שקיים היום כשישראל יכולה לפרוץ קדימה. ישראל מובילה בנושא טכנולוגיות מים והתפלה, ואין מניעה שהיא תהווה מובילה עולמית בתחום  הקלינטק".

השר להגנת הסביבה פועל לקידום החלטת ממשלה הקובעת יעדי הפחתה שאפתניים ומאמצת תוכנית לאומית להפחתת פליטות. עיקרי התוכנית שתשנה את פני המשק והחברה בישראל הם: מעבר לבנייה ירוקה, שימוש בתחבורה ציבורית וברכבים חסכוניים, גידול בהיקפי המיחזור והשבת הפסולת בהפיכת התעשייה לנקייה ופיתוח של טכנולוגיות ירוקות, וכאמור מעבר מאסיבי לאנרגיות מתחדשות בהיקפים גדולים של 25% מסך ייצור האנרגיה, תוך ניצול אנרגיית השמש שישראל מבורכת בה.

השר ארדן הדגיש, כי תהליך הפחתת הפליטות יפחית את התלות בנפט וייצר צמיחה ומקומות עבודה "ירוקים". "היום, כשבסיס הנתונים מונח לפנינו, אני סבור כי ישראל חייבת לאמץ יעדים שאפתניים ככל שניתן, הממלאים אחר מלוא הפוטנציאל, וזו תהיה גם המלצתי בפני הממשלה".

לפי עקומת הפחתת פליטות גזי החממה המופיעה בדוח, עולה כי פוטנציאל ההפחתה של ישראל הוא 45 מליון טון פחמן מדי שנה, החל משנת 2030. המשמעות שבמימוש מלוא הפוטנציאל, היא הפחתת פחמן ביחס של 64% מהגידול הצפוי בתרחיש "עסקים כרגיל" (העומד על 100% גידול בהיקף הפליטות ב-2030 ביחס ל-2005, מ-71 מליון טון פחמן ל-142 מליון טון ובהתאמה, לגידול של 36% ביחס להיקף הפליטות כיום) וההערכות כלל משקית בהשקעות רחבות, בין היתר בבפיתוח טכנולוגי, בייצור אנרגיה ירוקה ונקיטה בצעדי התייעלות אנרגטיים רחבי היקף.

הציבור בישראל לדברי ארדן, הוכיח שהוא מוכן לקחת חלק במאמץ להגנה על הסביבה, ובכוונתו להרחיב את אפשרויות שיתוף הציבור בעמידה הלאומית באתגר הפחתת הפליטות. "מדוח מקינזי אנו למדים שפוטנציאל השינוי הוא עצום, ועלינו לאמץ דפוסי התנהגות חדשים, אם ברצוננו להתאים עצמנו למדינות המפותחות ולצרכי השעה הדוחקים. ניתן להפחית את המשך התלות שלנו בדלקים פוסיליים ובתחנות כוח פחמיות מזהמות, הפוגעות בבריאותנו ומובילות למקור מרכזי לזיהום הסביבה".


פי.סי.חץ