טיפול שוטף

טיפול שוטף

טיפול במיכל קיבול לגזים תעשייתיים כולל בדיקות אחזקה תקופתיות אשר יבחנו את מצבם של המכלים, הצינורות והעזרים הנלווים

אספקת גזים תעשייתיים ואחסונם אצל לקוח נעשים באמצעות כלי קיבול לגזים בטמפרטורה נמוכה, שהם חלק ממערכת אספקת הגז התעשייתי. הכלים מותקנים אצל הלקוח, אך הטיפול השוטף והבדיקות הנחוצות נעשים לרוב ע"י החברה המספקת את הגז התעשייתי.
פורום הבטיחות בגזים תעשייתיים, בהתאחדות התעשיינים, מדגיש כי טיפול בגזים ובמכלי הקיבול צריך להיעשות בכל אחד משלבי האספקה ומציג מידע חיוני בדבר הטיפול בכלי הקיבול של הגזים, לאחר העברתו לצרכן:
הטיפול השוטף כולל בדיקות אחזקה תקופתיות, אשר יבחנו את מצבם של המכלים, הצינורות והעזרים הנלווים, יבדקו שסתומים ויכללו ניקיון של הכלי והמשטח. הבדיקות תבוצענה ע"י בעלי הכשרה מתאימה. במידה ויתגלה ליקוי, אין לפרק חלקים לטובת תיקון בטרם שחרור תקין של הלחץ מהמיכל ויש לעשות שימוש בחלקי חילוף מקוריים בלבד, או בחלקים אשר אושרו ע"י גורם מוסמך. חשוב במיוחד לשים לב לדליפות גז ולקיפאון חריג (בגוף המכל- שאינו בקרבת השסתומים והצינורות).

הגזים התעשייתיים מסופקים לצרכן במצב נוזלי או גז, בהתאם למטרת השימוש. במכלי הקיבול קיים בידוד וואקום כפול בין השכבה החיצונית ובין התוכן הפנימי, על מנת לשמור על הגזים ולהימנע מריאקציות כימיות. מכלי הקיבול משמשים לאחסון גזי חנק (ניאון, ארגון, הליום, קריפטון, חנקן, פחמן דו חמצני), גזים מחמצנים (אוויר, חמצן, תחמוצת החנקן) וגזים בעירים (אתילן, אתאן, מימן, מתאן, גזים טבעיים). המיכלים דורשים מילוי לפחות אחת לחודש, כאשר חשוב להקפיד על מילוי בלחץ בהתאם להוראות חברת הגז ולוודא שהקירור יתבצע כראוי ותוך בדיקות קפדניות למניעת עלייה פתאומית בלחץ.

בעת העברת המכלים לצרכן, יש לוודא קיום תיוג נכון במקום גלוי לעין ולצייד את הצרכן במסמכים מסודרים בדבר הוראות תפעול, ציוד עזר ודו"חות בדיקה. התקנת הכלים אצל הצרכן תהיה באופן שיאפשר שימוש בטיחותי- מומלץ בשטח פתוח, על רצפה לא דליקה ונטולת שמן, משטח התקנה מתאים במקום מאוורר ומרחב מספק לניקיון ותחזוקה (לפחות חצי מטר סביב). יש להתחשב גם בהשפעות חיצוניות כגון חשמל סטטי, רוחות ועוד. בסביבת עבודה המועדת לטמפ' נמוכות במיוחד, במידה והמכלים אינם מותאמים לטמפ' נמוכה, יש לצייד את הצרכן במכשירי עזר בטיחותיים אשר יגנו על כלי קיבול הגזים.

התקנה בתוך מבנה:
במידה ויש הכרח בהתקנה בתוך מבנה ולא מחוצה לו כפי שמומלץ, יש לבצע הערכת סיכונים ולעקוב אחר הוראות הבטיחות הבאות:
- אין להתקין את המכלים במסדרונות, מבואות, מעברים למיניהם, חדרי מדרגות או בסמוך למדרגות.
- יש לסמן את הכניסה לחדר, תוך ציון הסכנות האפשריות שעלולות להיגרם מהגז.
- להימנע מנוכחות חומרים דליקים או נפיצים, למעט חלונות ופתחים בקירות החיצוניים.
- הפרדה אטומה מחדרים אחרים.
- להקפיד על אוורור מתאים.
- לוודא כי מכלי מילוי או ריקון של כלי הקיבולת ימוקמו במקום מאובטח מחוץ למבנה, והפעולה תעשה באמצעות צינורות קשיחים מיוחדים.
- חל איסור על:
• מעבר אוויר חופשי בין החדרים
• השארת פירים פתוחים
• אפשרות מעבר לחדרים נמוכים יותר
• צינורות יניקה פתוחים או לא מוגנים מפני גזים


פורום הבטיחות בגזים תעשייתיים הוקם ע"י התאחדות התעשיינים על מנת להוות פלטפורמה של מידע, הדרכה וסיוע בנושאי בטיחות, תקנים, חקיקה ואכיפה, ייעוץ משפטי, תחבורה ועוד למנהלים, עובדים ולקוחות תעשיית הגזים התעשייתיים בישראל. הפורום עומד לרשות משתמשי הגזים התעשייתיים ולרשות הציבור בכל שאלה.

מתוך “Operation of static cryogenic vessels” באתר האינטרנט http://www.eiga.eu 


פי.סי.חץ