הזורעים בתבונה יקצרו רווחים מהותיים

הזורעים בתבונה יקצרו רווחים מהותיים

כיצד ארגונים יכולים לנצל את הוזלת מחירי החשמל לחסכון?

עופר קרן

מחירי החשמל הוזלו החודש בשיעור חד של עשרה אחוזים לצרכנים הפרטיים ו-15 אחוזים לתעשייה.
המחיר החדש נמוך מהמקובל בעולם, אינו ריאלי ואינו מייצג את העלויות האמיתיות של האנרגיה.
ארגונים שישכילו להשקיע כל חודש את ההפרש בין תקציב האנרגיה לבין חשבון החשמל בתהליך ההתייעלות יהיו מוכנים יותר לעליית המחירים הבאה.

זוהי הזדמנות להתחיל לנהל את העומס בצורה אחראית.
נוצר חלון הזדמנויות לזרוע חסכון באנרגיה.

שר התשתיות, עוזי לנדאו, לא הצליח להוביל מהלך לאומי בתחום. אי לכך, הורדת מחיר החשמל העבירה את האחריות לרמת הארגון. ארגון שיעביר את החיסכון החודשי לשורת הרווח מרמה את עצמו ודומה לצרצר שנהנה בקיץ ובפועל אוכל את הזרעים. חייבים לפעול כמו הנמלים של איזופוס. יש למנות – נמלה- אדם שתפקידו לנהל את משאבי אנרגיה. כדי לוודא שכל הארגון יעבור גם את החורף הבא בצורה מכובדת.
ארגון הפועל כצרצר – משתמש בהוזלת עלויות האנרגיה להגדלת הרווחיות המיידית. צעד חשוב ומבורך. לא מעודד את החיסכון ולא משקיע מספיק בהתייעלות. הארגון מרמה את עצמו, מנציח מצב של יעילות מינימאלית, מפסיד הזדמנות פז לממן את תהליך ההתייעלות החיוני.
שיטת הנמלה - כאן המקום לניהול אחראי יותר. מומלץ להשקיע את כל החיסכון החודשי בתהליך התייעלות. ארגון שיצליח {לזרוע} להשקיע 10% מעלות האנרגיה החודשית בהתארגנות לקיץ יכין את עצמו בצורה טובה לעונה החמה ולעליית המחירים הבאה – עלויות החשמל לא יישארו ברמה זו לאורך זמן.
תוכנית עבודה ראשונית – לנמלים שביננו.
התארגנות לקיץ:
הכנת מערך המיזוג לעונה החמה, ניקוי, שיפוץ, החלפת אביזרים לא אמינים, הוספת מערכות לחסכון באנרגיה ובחינת נצילות הציוד.
גריטת ציוד שאינו יעיל – הוצאה משימוש של כל מערכת שעלות הפעלת גבוהה מידי.
הוספת אלמנטים פאסיביים – צביעת גגות, הצללה, איטום, סגירת דלתות ומעברי קור.
אוורור הולם של אולמות יצור – הפסקת מערכות מיזוג.
פתיחת מבנים לתאורה טבעית – הפסקת שימוש בתאורה מלאכותית בשעות היום.
השקעה מהותית בצמצום צריכת המים – המחיר צפוי לעלות מהותית.
ניהול עומס ברמה יומית – מעבר לניהול עומס מצד הצרכן – כולל התראות על צריכת אנרגיה חריגה.
בחינה מקצועית של מערך האנרגיה.
ביצוע תמהיל דלקים – מעבר מסיבי משריפת דלקים לציוד חשמלי יעיל.
בחינה חוזרת של תוכנית ההשקעות במשק האנרגיה.
ניצול מהותי של חום שיורי.
ניצול מהותי של מבנה תעריף התעו"ז – העברת פעילות אנרגטית ללילה ולסופי השבוע.
צוות נידן ישמח לספק פרטים נוספים על מערכת ניהול העומס מצד הצרכן ולעזור בתהליך הפיכת הארגון מצרצר לנמלה - צרכן אחראי יותר של משאבי האנרגיה.

הכותב הוא מנהל הפיתוח בחברת נידן www.nidan.co.il


פי.סי.חץ