שגרה ברוכה ובטוחה

שגרה ברוכה ובטוחה

כללי בטיחות בטיפול בגלילי גז תעשייתיים ורפואיים

בתקופה שאחרי החגים, אחרי החופשים ובתקווה שגם אחרי המחלות, קל להישאב לשגרת עבודה. בטיחות בעבודה חייבת, כמובן, להיות חלק מהשגרה, אך חשוב גם לזכור לנקוט אמצעי בטיחות ובדיקה תקופתיים על מנת לשמור על השגרה הבטוחה.

עבודה עם גלילי גזים למיניהם דורשת בדיקה מתמדת של תקינותם. חשוב לבדוק גם גלילים מאוחסנים שאינם בשימוש ולהחזיר ליצרן במקרה של ליקוי: פגיעות מכניות קשות או עמוקות, סימני דליפה או פגיעה בשסתום או סימני קורוזיה עמוקים.

פורום הבטיחות בגזים תעשייתיים, בהתאחדות התעשיינים, ממליץ לשמור על כללי בטיחות בטיפול בגלילי גז תעשייתיים ורפואיים, ולערוך את הבדיקות הנדרשות לעבודה בטוחה.

במהלך העבודה עם גזים תעשייתיים יש להכיר את הגזים בגלילים השונים, את סימונם, את תכונותיהם ואת הסיכון הטמון בהם:
 
גז אינרטי – סכנת חנק: הליום, ארגון, חנקן, פד"ח
גז דליק: מימן, גז בישול, מתאן, פרופילן
 
גז רעיל: חד תחמוצת הפחמן (CO), אמוניה, ארסין, כלור
גז מאכל: HCl, HBr
גז מחמצן: חמצן, נייטרוס (גזים המלבים בערה)

בדיקה תקופתית לגלילי הגזים יש לערוך בפרקי הזמן המפורטים,על-פי תקן ישראל 712חלקים 1,2,3:

גלילי גזים תדירות בדיקה תקופתית לגלילי פלדה ללא תפר
גזים מאכלים  כל שנתיים
חנקן, ארגון, הליום, חמצן, אוויר, מימן - גלילים ששנת ייצורם עד 2002- כל 5 שנים
- גלילים ששנת ייצורם מ-2002 ואילך- כל 10 שנים
פחמן דו חמצני כל 5 שנים

עבור גלילי אלומיניום, תדירות הבדיקה התקופתית תבוצע לפי הפירוט הבא:
- גלילים המכילים גז מאכל ייבדקו כל שנתיים.
- גלילים לכל יתר הגזים ייבדקו כל 5 שנים.
בנוסף, יש להקפיד על לחץ מתאים בגלילים בהתאם ללחץ העבודה המרבי המוטבע על כתף הגליל.


פי.סי.חץ