הממשלה מקימה מנגנון רישום פליטות גזי חממה

הממשלה מקימה מנגנון רישום פליטות גזי חממה

המשרד להגנת הסביבה סיים לגבש תקנון למערך רישום ולדיווח של פליטות גזי חממה של חברות וארגונים. את התקנון לרישום הפליטות הכין המשרד יחד עם חוקרי מוסד שמואל נאמן בטכניון. המנגנון נועד לפתח יכולות וכלים למגזר הפרטי ולתעשייה לחישוב פליטות גזי חממה ולסייע להם לאפיין את פוטנציאל הפחתת פליטות גזי חממה.
                                  
"הניסיון בעולם מראה כי עצם תהליך המדידה והדיווח מביא לזיהוי הפחתות פליטות אפשריות ולהתייעלות אנרגטית במפעלים. לפיכך, התחלנו ליישם זאת גם בישראל, באמצעות מנגנון רישום שישמש את המשרד ואת כל שאר בעלי העניין, ככלי מקצועי-ניהולי בכל הקשור לפליטות גזי החממה של גורמים שונים במשק (מפעלים, תחנות כוח, רשויות מקומיות וכו'). מנגנון רישום זה יהווה בסיס למצאי של פליטות גזי החממה של ישראל, ויתרום בהערכות המשרד ליישום חקיקה קיימת ועתידית בתחום, דוגמת חוק אויר נקי", מסר השר להגנת הסביבה גלעד ארדן.   
                                                                                     
השלב הראשון של העבודה המשותפת הסתיים בהכנת מסמך מפורט, שכולל תקנון הפעלה והנחיות לדיווח, של מערך הרישום. מטרת התקנון להגדיר ולהנחות ארגונים ומפעלים מכל מגזרי המשק בתהליך רישום מצאי פליטות גזי החממה שלהם.          
                             
"קיימת חשיבות רבה, במסגרת שקיפות התהליך, לאפשר לגורמים נוספים ללמוד ולהגיב". אמרה ד"ר אופירה אילון, שעומדת בראש הפרויקט, "על מנת ליצור מנגנון הגיוני שיהיה קביל על החברות במשק, הוא פותח תוך התייעצות ובשיתוף הגורמים המובילים במשק ובהם: חברת נשר, חברת החשמל, התאחדות התעשיינים, המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה חברות התחבורה הציבוריות, צה"ל, משרד התשתיות הלאומיות ומשרד החקלאות".              


פי.סי.חץ