ביקורת על העדר בנייה ירוקה

ביקורת על העדר בנייה ירוקה

מערכות לחיסכון באנרגיה נעשו עד כה בישראל, אך הן לא נבנו במסגרת כוללת של בנייה ירוקה

האחים המהנדסים רפי ויהושפט אהרוני, מחברת "אסא אהרוני מהנדסים יועצים בע"מ" בטירת הכרמל, מבקרים את פיגור הבניה הירוקה בישראל. 
הם מציינים כי תחום הבנייה הירוקה בישראל מתקדם אומנם בשנים האחרונות, אך עדיין נמצא בפיגור ניכר לעומת ארה"ב ומדינות אירופה. על אף ששכונות מגורים ומרכזים מסחריים מצהירים על בנייה ידידותית לסביבה ולאדם גם כאן – בתל אביב או חיפה - ניכר שהמודעות לחשיבות ולהשלכות הסביבתיות מחלחלות לאיטן.

המושג, "בנייה ירוקה", מתייחס להליכי תכנון ובנייה המקטינים משמעותית או מעלימים השפעות שליליות של הבניין על הסביבה ועל הדיירים. תכנון וביצוע של מבנה המיישם את עקרונות התכנון הירוק, מייצר מבנה חסכוני בהוצאות אנרגיה ומים ופחות מזיק לבריאות השוהים בו.
"אנשים חושבים שהבניינים הירוקים חוסכים משאבים, ומשם, כפועל נגזר, בא החיסכון הכלכלי. אך זו נקודה אחת, כי מערכות לחיסכון באנרגיה נעשו עד כה בישראל, אך הן לא נבנו במסגרת כוללת – של בנייה ירוקה", מסביר רפי אהרוני. "ישנם מחקרים סטטיסטיים שבבניינים הירוקים ישנו שיפור בתפוקה ברמה של עד 10 אחוזים. כלומר, יש פחות היעדרויות של כוח האדם, צוותי העובדים באים יותר מסופקים לעבודה ויש שיפור בהרגשתם. הדבר כולל הקטנת ימי מחלה, שיפור תחושת העובד ומחויבותו לחברה וכן שיפור במדדים פיזיולוגיים אחרים".

לדברי אהרוני, האינטרס העומד היום בתחום הירוק הוא בראש ובראשונה כלכלי – כשרק בהמשך באים האינטרסים לשמירה על הסביבה, להתייעלות האנרגטית ולאחריות החברתית. "למבנה כזה אין שום עלויות נוספות, ולאחר שהבניין פועל יש חיסכון גדול בעלויות החשמל והמים".  

אז למה אנחנו בפיגור בתחום? "הבעיה המרכזית בישראל היא שאין רגולציה - גוף ממשלתי שמתמרץ את התחום", הוא מדגיש. "בעולם יש תמריצים לכאלה שמעודדים או מקיימים בנייה ירוקה, בדוגמת הטבות. יש מדינות בארה"ב שאם החברה לא מספיק ירוקה היא לא מקבלת היתרי בנייה למבניה. בישראל ישנו תקן ישראלי חדש, שהוא אבן ראשונה וטובה ובנוי על הרעיונות של התקן האמריקאי, אם כי הרבה יותר דליל. הייתה טענה, כי אם יחלו בתקן מאוד קשה לא תהיה בכלל בנייה ירוקה ושיש להתחיל בדרישות נמוכות יותר ועם הזמן לגדול בדרישות. אין ספק שהטענה הזו יש בה מן האמת".

"תקן LEED הוא מאוד מקיף ורחב, שמסתכל על הרבה מאוד היבטים. מאחר והוא מקצועי, הוא מתאים לסוגים רבים של מבנים – ישנים, חדשים, בתי מלון ועוד, והוא מקיף אפשרויות רבות. ההתאמה שלו לכל מקום בעולם היא מאוד-מאוד פשוטה, ולכן הוא תקן מחמיר וקשה לעמוד בדרישותיו. יש הרבה מאוד דברים שצריך לבצע, תיעוד שמעבירים לאמריקאים, כשהכל נעשה בעבודה מורכבת מול הגורמים המוסמכים בארה"ב".


פי.סי.חץ