יתרון משמעותי לכנף מסוג S במערכות אוורור וניפוח חדרי מדרגות

יתרון משמעותי לכנף מסוג S במערכות אוורור וניפוח חדרי מדרגות

בתנאי העבודה והבקרה האינדיבידואלית של מערכות אוורור, בחירת מפוחים לשימוש  ספיקת האוויר מהווה מרכיב מרכזי במימוש דרישות אלה.

על מנת להתאים את ביצועי זרימת האוויר תוך השגת חיסכון באנרגיה, על המפוחים להיות יעילים בתחום רחב של תנאי עבודה, ומתאימים ככל הניתן לשילובם בפיקוד המערכות. ניתן להשיג חסכון משמעותי בצריכת חשמל והספק המנוע באמצעות בחירה נאותה של סוג כנף  וזווית המתאימה.
השימוש בטכנולוגיה הנכונה, מאפשר השגת כדאיות כלכלית לחיסכון באנרגיה, בנוסף לשרשרת הרכיבים הנלווים ו-DB נמוך.

לדוגמא: כבלי חשמל לזרם נמוך יותר, וסתי תדר בהספקים נמוכים יותר (הכל מתבטא בעלויות כלכליות נמוכות יותר, תוך שמירה על דרישות ספיקה ולחץ  נתון) הן במערכות אל לחץ והן במערכות יניקה ואספקה לכל חלל.

מערכות אוורור מבוזרות, הנותנות פיתרון לחלל אחד או לחללים קטנים, מאפשרות התאמה לצרכי כל אחד מהמשתמשים השונים, אפשרות לחיוב אינדיבידואלי מפורט על פי שימוש בבקרי תדר מתאימים, וכן פותרות הקמת מערכת תעלות מסובכת לשאיבת ופליטת אוויר.

השגת אוורור איכותי מותנית במערכות אלה בויסות נאות ויעיל של ספיקות האוויר. מה גם שמאיץ המפוח ניתן לשינוי בכל זווית לפי גרף ממוחשב ופרמטרים משתנים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחברת גלטל מערכות ותשתיות בע"מ, יורם כהן מנהל תחום מיזוג ואוורור במייל:GALTAL.COM  @ COHEN


פי.סי.חץ