שמחת בית המשאבה

שמחת בית המשאבה

חשוב לוודא שהמשאבה מתוכננת נכון, מותקנת, מתופעלת ומתוחזקת כנדרש

משאבות מהוות רכיב חיוני בתעשיית הגזים, בעיקר בכל הנוגע לגז נוזלי. על מנת להבטיח שהמשאבה פועלת באופן בטיחותי ומהימן, חשוב לוודא שהיא מתוכננת נכון ולאחר מכן מותקנת, מתופעלת ומתוחזקת כנדרש. שאיבת גז נוזלי כרוכה באי אילו סיכונים הקשורים לגז נוזלי תחת לחץ גבוה, טמפרטורות לא מתאימות, עליית לחצים ושחרור חמצן לאוויר שעלול לגרום לבעירה או פיצוץ. לטובת שימוש בטיחותי, יש להכיר את המשאבה, סוג הגז והתקלות האפשריות.

הרגישות הכרוכה בעבודה עם גזים תעשייתיים מחייבת אותנו לנקוט במשנה זהירות בכל שלב הקשור לגזים, מהפקתם, דרך אחסונם, אספקתם ללקוח ושימוש שוטף. הפעם על הפרק- כללי הבטיחות בתחום משאבות גז.

על משאבות הגז להיות מותאמות ללחץ והטמפרטורה הנדרשים על פי המפרט וכן לסוג הגז הנוזלי. יש לוודא כי הצנרת המחברת בין המשאבה ומיכל הגז תהיה קצרה ככל האפשר, להימנע מחלקים אופקיים ארוכים ונקודות נמוכות מרובות ולאפשר זרימה רציפה.

בעת תפעול משאבת הגז עלולות לצוץ מספר תקלות. על היצרן לספק מידע מקיף על התפעול והבעיות האפשריות. פורום הבטיחות בגזים תעשייתיים, בהתאחדות התעשיינים, מציג מספר תקלות נפוצות ופתרונות שחשוב להכיר:
1. כשל באספקת הזרימה או הלחץ הרצויים:
- יש לוודא כי השסתומים פתוחים
- בדקו את רמת הנוזל במיכל ואת מצבו
- חפשו אחר מסננים חסומים
- חפשו פגמים, דליפה או חסמים במערכת היניקה והשסתומים
2. דליפה באזור הבוכנה:
- יש לוודא כי אין קיפאון במוט הבוכנה
- בדקו האם יש שחיקה במערכת
3. משאבה רועשת:
- חפשו אחר מיסבים פגומים
- בדקו האם יש הפעלה חלקית בלבד של המשאבה

התחזוקה השוטפת של המשאבה צריכה להתבצע עפ"י המלצות היצרן, אך בנוסף לבדיקות השגרתיות חשוב לשים לב לרעשים לא תקינים במהלך הפעלת המשאבה, סימני דליפה, עלייה בטמפרטורה וכל חריגה או סימן אחר הדורשים התייחסות מיידית.

פורום הבטיחות בגזים תעשייתיים הוקם ע"י התאחדות התעשיינים על מנת להוות פלטפורמה של מידע, הדרכה וסיוע בנושאי בטיחות, תקנים, חקיקה ואכיפה, ייעוץ משפטי, תחבורה ועוד למנהלים, עובדים ולקוחות בתעשיית הגזים התעשייתיים בישראל. הפורום עומד לרשות משתמשי הגזים התעשייתיים ולרשות הציבור בכל שאלה.

(מתוך “Reciprocating cryogenic pumps and pump installations" באתר האינטרנט  http://www.eiga.org/)


פי.סי.חץ