CleanTech  2010

CleanTech 2010

ועדת ההיגוי של “קלינטק 2010 ”, מזמינה אותך לקחת חלק בהגשת מועמדים לנבחרי השנה בתחום הקלינטק והרשויות הירוקות. ועדת ההיגוי של תערוכת “קלינטק 201 ”, המורכבת מאנשי ציבור, מדענים ומומחים בתחומי הסביבה ותעשיית הקלינטק הישראלית.

ועדת ההיגוי של “קלינטק 2010 ”, מזמינה אותך לקחת חלק

בהגשת מועמדים לנבחרי השנה בתחום הקלינטק והרשויות הירוקות.

ועדת ההיגוי של תערוכת “קלינטק 201 ”, המורכבת מאנשי ציבור, מדענים ומומחים בתחומי הסביבה ותעשיית הקלינטק הישראלית, תבחר

את נבחרי השנה מתוך רשימות המועמדים, לקראת טקס הענקת האותות שיתקיים במסגרת “ערב ההצדעה לתעשיות הקלינטק”. אנו

מעוניינים שכמה שיותר אנשים, גופים וחברות ייטלו חלק בבחירת המועמדים.

"משוב גרופ"פי.סי.חץ