הושקה תוכנית התייעלות אנרגטית בעסקים קטנים ובינוניים

הושקה תוכנית התייעלות אנרגטית בעסקים קטנים ובינוניים

משרד התשתיות הלאומיות והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בתמ"ת החליטו על ביצוע פרויקט משותף שמטרתו קידום התייעלות אנרגטית בקרב עסקים בינוניים. התכנית, הממומנת מתקציב משרד התשתיות הלאומיות, תופעל באמצעות 'עסק ירוק' – המרכז הארצי ליזמות ירוקה הפועל במרכז לטיפוח יזמות (מ.ט.י) חדרה. 

בליבת התכנית מצוי סקר כדאיות כלכלית אשר יבחן ביצוע תכנית להתייעלות אנרגטית שתבוצע בכל עסק בינוני שירצה בכך. הסקרים יכללו בדיקה של כל מרכיבי צריכת האנרגיה של העסק באמצעותה יוכן דוח שיפרט את הכדאיות הכלכלית בביצוע תוכנית התייעלות אנרגטית בעסק בהתחשב בגובה ההשקעה, תקופת ההחזר והרווחים שהעסקים יפיקו מצעדי ההתייעלות.                                                                                              

שר התמ"ת, בנימין בן אליעזר: "נוכיח לעסקים שהתייעלות אנרגטית, לא זו בלבד שאינה גורמת הפסדים לעסק, אלא יש בה כדי לפתוח בפני העסק הזדמנויות חדשות שכן העסק מחזיר את ההשקעות שביצע בתוך זמן מועט ואף גוזר רווחים מצעדי ההתייעלות". 

שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו מקווה ש"הפרויקט הייחודי הזה יהווה מודל לשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה וגופים נוספים שייאותו לתמרץ צעדים לקידום תהליכי התייעלות אנרגטית בקרב קהלי היעד". 

מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בתמ"ת, רן קויתי, גילה כי החסם המרכזי העומד בפני מהלך משמעותי להתייעלות אנרגטית בעסקים "הינו פסיכולוגי במהותו – חשש של בעלי עסקים, הנובע בעיקרו מפער בידע, מפני השקעה בתחום שתלווה בהפסדים". לדבריו, הפרויקט מיועד לעסקים קטנים בעלי מחזור של 8-50 מיליון ש"ח, שייבדקו כאמור באמצעות אבחון וסקר, שיוצרים כדאיות כלכלית לביצוע צעדים להתייעלות אנרגטית.    זאב גרוס, מנהל אגף משאבי תשתית במשרד התשתיות הלאומיות, ציין שהסקר יבחן האם "קיימת כדאיות כלכלית בביצוע תכנית להתייעלות אנרגטית בעסק – במידה ותימצא כדאיות כלכלית תיבנה לכל  עסק 'חליפת התייעלות אנרגטית'".


פי.סי.חץ