חברת החשמל רשמה עליה של 60.7% ברווח הנקי בשנת 2009

חברת החשמל רשמה עליה של 60.7% ברווח הנקי בשנת 2009

חברת החשמל רשמה עליה של 60.7% ברווח הנקי בשנת 2009 לכ-1.24 מיליארד שקל, לעומת כ- 770 מיליון שקל ב-2008. החברה רשמה ברבעון הרביעי הפסד נקי של כ-250 מיליון שקל לעומת רווח נקי של כ-1.54 מיליארד שקל ברבעון השלישי.

חברת החשמל רשמה עליה של 60.7% ברווח הנקי בשנת 2009 לכ-1.24 מיליארד שקל, לעומת כ- 770 מיליון שקל ב-2008. החברה רשמה ברבעון הרביעי הפסד נקי של כ-250 מיליון שקל לעומת רווח נקי של כ-1.54 מיליארד שקל ברבעון השלישי.

ההכנסות נטו פחתו ב-2009 בכ-23% לרמה של כ-18.48 מיליארד שקל, לעומת כ-24 מיליארד שקל ב-2008.

הירידה החדה בהכנסות בירידה של כ-4.93 מיליארד שקל, נובעת מקיטון ריאלי בהכנסה הממוצעת לקוט"ש (קיטון של כ- 20.56% לעומת גידול של כ- 14.10% בתקופה המקבילה אשתקד), וירידה בסך של כ- 581 מיליון שקל כתוצאה מקיטון בצריכה.

הוצאות החברה על שכר ירדו בכ-5.3% לרמה של 1.365 מיליארד שקל וההוצאות על דלקים פחתו בכ-32.3% לרמה של כ-8.67 מיליארד שקל.

הרווח התפעולי ב-2009 הסתכם בכ-2.566 מיליארד שקל, לעומת כ-3.54 מיליארד שקל ב-2008.


פי.סי.חץ